Hør om betydningen af at børnekonventionen bliver inkorporeret i dansk lov

Vi skal nu høre børne- og ungdomspsykiater og flygtningeaktivist i Bedsteforældre for Asyl, Bente Rich, fortælle hvorfor hun nu henvender sig til befolkningen i Danmark for at fortælle, hvor vigtigt for børnenes skyld det er, at få børnekonvention inkorporeret i dansk lov. Og det for i næste omgang at opnå befolkningens støtte til et krav til Folketinget om at beslutte at inkorporere FNs børnekonvention i dansk lov.

De fire ” grundsten” i Børnekonventionen er 1) der må ikke diskrimineres. – 2) alle beslutninger vedrørende børn skal ske til børnenes bedste – barnets tarv har altid forrang. – 3) børns vilkår og udvikling skal sikres. – 4) barnet skal altid selv høres.

I dialogen herom inddrages også eksempler på børnemishandling, som sikkert kunne være undgået hvis børnekonventionen var blevet inkorporeret i dansk lov for mange år siden, så det havde været muligt at indbringe en overtrædelse af børnekonventionen for domstolene, sådan som det netop er muligt i de andre nordiske lande, som har inkorporeret børnekonventionen i deres lovgivning. De høringssvar, Bente Rich omtaler, blev skrevet af børneorganisationerne allerede i 2014, hvor man også forsøgte at inkorporere FN´s Konvention om Barnets Rettigheder. Interviewet med Bente Rich foregik d. 25. januar 2020.

Link til Bente Richs skriftlige indlæg: Bente Rich: Skal FNs Børnekonvention Indkorporeres i dansk lov?
Link til FN’s Børnekonvention i billeder og tekst: Boernekonvention i UNICEF’s formulering på dansk
Klik på linket til Børns Vilkår: Børnekonventionen bør gøres til Lov,
Klik på linket til RedBarnets Hoeringssvar om inkorporering af børnekonventionen i dansk lov fra 14.9.15

Skriv et svar