Hør Tom Paamand fortælle pointer fra Aldrig Mere Krig Nyhedsbrev-dec. 2023

Artiklerne i Nyhedsbrevet som Tom fortæller ud fra:

Hævn og vold giver ikke Israel mere sikkerhed
– En positiv fred fordrer som minimum, at man italesætter retfærdighed og tilgivelse.

Krigsforskning hapser fra den fredelige udvikling
– Med krigsforskning i de offentlige investeringer er der mindre til det civile.

En bestilling på landminer?
– Et firma har forsøgt at bestille 3000 styks anti-personelle landminer hos AMK.

Konfliktoptrapning helt uden omtanke
– Brud på nyt kabelrør blev kaldt sabotage, men forklaringen ligner mest et uheld.

EU er ikke et fredens projekt
– EU er involveret i mange krige og støtter medlemslandenes våbenindustri.

Med fred, cykel og tog gennem Europa
– Til Italien med fredsflag blafrende fra cyklen og en transportabel fredsudstilling.

Fælles frimærker for fred
– Europæiske postvæsener har skabt flotte fredsmærker, men ikke Danmark.

Fremmer regeringen radikalisering?
– Fredelige demonstrationer er en vigtig del af den demokratiske politiske kamp.

Pistoler for fred til krigsmagerne
– Happening med symbolske pistoler som peger bagud mod den skydende selv.

Freden igennem os
– Nogle AMK-folk har lavet en Zoom-gruppe om freden, der kommer igennem os selv

.… samt meget andet godt og fredeligt.

 

Man kan også vælge straks som ivrig læser at kaste sig teksterne i Aldrig Krig Nyhedsbrev på https://aldrigmerekrig.dk/nybreve/AMK_Nyhedsbrev_2023-12.pdf

Alle ønskes godt nytåt

 

Husk at betale dit kontingent, så AMK fortsat kan arbejde for pacifismen. Betal via MobilePay 128443, bankkonto 5396-0000309139 eller på Giro: 71 2899 80237278. Mærk med dit navn, medlemsnummer: 2899, eller din mail: post@arnehansen.net – en fast kontooverførsel årligt er nemmest. Husk at melde mail- og adresseændringer direkte til AMK.

Tidligere numre kan findes på AMKs hjemmeside, også i dobbeltsidig printklar version. Husk at artiklerne i vedlagte PDF ofte indeholder gode links til endnu flere oplysninger, samt at foreningens hjemmeside
https://AldrigMereKrig.dk/
holdes opdateret med aktuelle nyheder. AMK er også aktiv på Facebook:
https://Facebook.com/aldrigmerekrig
Materiale på hjemmesiderne finder kun af og til plads i nyhedsbrevet, så kik også på nettet.

  1. Hop til et tilfældigt pluk på AMKs hjemmeside: Militæret hugger fra besparelserne.
    https://aldrigmerekrig.dk/spred/?lmilihug-k15

 

Forside af Aldrig Mere Krig dec. 2023

 

Skriv et svar