Hør tale af Tue Magnussen på Hiroshimadagen d. 6. august 2023 i Roskilde

Den 6. august 1945 ved afslutningen på d. 2. verdenskrig smed USA 2 atombomber som på lyntid  dræbte flere hundredetusinder mennesker. Det må ikke ske igen så Tue Magnussen har også forslag til hvordan vi ved fælles hjælp kan undgå det, hvis altså alle vil bidrage.

Tue Magnussen taler på vegne af Forbyd Atomvåben – ICAN Danmark, den danske del af af ICAN: International Campaign to Abolish Nuclear weapons

Tue Magnussen træffes på mailadressen tuemagnussen@gmail.com

Forbyd Atomvåben – ICAN Danmark har hjemmesiden https://www.atomvaabenforbud.nu/ hvor talen, om hvorfor vi sammen må afskaffe atomvåben gennem arbejde for at FNs forbudstraktat bliver realiseret,  senere vil blive tilgængelig

Og Facebooksiden https://www.facebook.com/profile.php?id=100071101416764&ref=page_internal Atomvaabenforbud.nu

Fredsinitiativet Roskilde arrangerer Hiroshimadagen.

Fredsfolk, der har taler som de gerne vil dele med en bredere kreds er velkommen til at henve

nde sig herom til post@arnehansen.net

Danmark skal underskrive
Tue Magnussen, som taler på Hiroshimadagen d. 6. august 2023

Skriv et svar