Hvordan kan vi påvirke flygtningedebatten?

Hvordan kan vi påvirke flygtningedebatten? Det var emnet for Enhedslistens møde herom på Folkemødet på Bornholm d. 18. juni 2022. Ordstyrer var Enhedslistens udlændingeordfører Rosa Lund og med følgende paneldeltagere:

Tim Whyte, generalsekretær i MS, Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid

Natasha Al-Hariri, direktør i DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Leif Bork Hansen, aktiv i Bedsteforældre for Asyl og pastor emeritus

Desværre glippede lydoptagelsen af den indledende del af mødet jf linket nedersst

Hør gerne også nogle af de som Danmarks inhumane asylpolitik rammer: Unge om hvordan det opleves at bo på asylcenter og være i et limbo:  https://flygtningeogfred.dk/unge-om-hvordan-det-opleves-at-bo-paa-asylcenter-og-vaere-i-et-limbo/ 

Arrangøren Enhedslisten har hjemmesiden https://enhedslisten.dk/og FB-siden https://www.facebook.com/enhedslisten Rosa Lund, Enhedslistens udlændingeordførers side på Folketingets hjemmeside er https://www.ft.dk/medlemmer/mf/r/rosa-lund og på Facebook https://www.facebook.com/RosaLund.dk

Tim Whyte på Facebook https://www.facebook.com/timreynoldswhyte MS, Mellemfolkeligt Samvirke https://www.ms.dk/Og FB-side https://www.facebook.com/msactionaid

Natasha Al-Hariri https://www.facebook.com/nalhariri  DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom hjemmeside https://dfunk.dk/  FB-side https://www.facebook.com/dfunkdk

Leif Bork Hansens FB-side https://www.facebook.com/profile.php?id=100007320693433 Bedsteforældre for Asyl hjemmeside https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/  Og FB-side https://www.facebook.com/groups/110965715917

Panelet med Tim Whyte, Natasha Al-Hariri, Leif Bork Hansen og Rosa Lund om hvordan påvirke flygtningedebatten
Emnet om hvordan vi påvirker flygtningedebatten var et tilløbsstykke – mere end teltet kunne rumme

 

 

 

Skriv et svar