Hvordan Poul blev pacifist og om militarismens og forbrugerismens klimaskader.

Den 77-årige kasserer i Aldrig Mere Krig, Poul Pedersen, fortæller i vers, sang og prosa om hvad der er galt i verden og hvad der skal gøres. Pacifisten Poul eksemplificerer det også i de aktuelle dilemmaer vi står overfor,  som f. eks. i valget mellem at stække grådigheden eller redde klima og miljø, samt når den danske regering og folketingsflertallet går enegang med at udvise syriske krigsflygtninge til usikker situation. Men der blev bl.a. også talt om den krigstraumatiserede morfar og hans dagbog samt Pouls egen opvækst lige efter krigen, hvor de fleste danskere hadede alle tyskere. Interviewet med Poul Pedersen blev optaget d. 6. april 2021

Poul har mailadressen poulpedersen@energimail.dk

Besøg gerne den pacifistiske fredsorganisation Aldrig Mere Krigs hjemmeside http://aldrigmerekrig.dk/   

og FB-siden Aldrig Mere Krig  https://www.facebook.com/aldrigmerekrig 

Poul Pedersen, pacifist

 

Aldrig Mere Krig og ICAN-partner

 

 

Skriv et svar