Hvorfor vil Aalborg Fredsaktion demonstrere d. 27. sept. 2003 et ½ år efter Irakkrigens start

Den 20 september 2003 bad Dialog på Frederikshavn Lokalradio Mikkel Nonboe fra Aalborg  Fredsaktion begrunde hvorfor det var nødvendigt stadig at demonstrere imod Anders Fogh Rasmussens, og Bush krig mod Irak, når det jo ikke lykkedes gennem demonstrationer at få forhindret krigen.

Optagelsen med Mikkel er oprindeligt fra d. 20. september 2003 men her genudgivet d. 21. april 2023 efter at have været af internettet pga et servernedbrud i 2004 – som del af en serie udsendelser om Irakkrigen i kronologisk orden og hvoraf de fleste har været væk fra nettet i 19 år og udover den dokumentariske værdi også med det formål at give mulighed for en sammenligning med den her i 2023 aktuelle krig i Ukraine startet af Ruslands Putin

“Fred”

Skriv et svar