Nedenstående er links til ældre dokumenter, som ikke længere opdateres.

1. Introduktion
A. Velkommen!
B. Arnes Mail

2. Flygtninge- og asylpolitik
A. Den globale flygtningesituation
B. Flygtningepolitik generelt i Danmark
C. Flygtningepolitik i EU og Norge
D. FN – og verdens flygtningevenner
E. Aktuelle initiativer for human flygtninge og asylpolitik

3. Aktuelle flygtningesager i Danmark og EU opdelt på lande/verdensdele.
– Kun før 2009. For nyere se venligst ovenfor under punkt 2.
A. Afghanistan, Sri Lankas tamiler, Asien i øvrigt
B. Somalia og Afrika i øvrigt
C. Mellemøsten
D. Eks-Jugoslavien og Europa og Amerika i øvrigt

4. Etnisk ligestilling og flerkulturel integration/INKLUSION
– og (dermed) demokrati og i øvrigt indenrigspolitik.
A. Etnisk ligestilling i Danmark generelt
B. Aktuelle ligestillingssager
C. Etnisk ligestilling lokalt og Lokalpolitik i almindelighed i Frederikshavn (også FMF indtil 2007)
D. Etnisk ligestilling i EU og resten af verden
E. Aktuelle inklusions-initiativer – for demokrati

5. Fredspolitik
A. Fredspolitik generelt – kriges årsager og deres fjernelse
B. Aktuelle brændpunkter og sager om krig og fred
C. Krigs- eller fredspolitik i NATO (USA & EU) og globalt
D. – og dansk interventions- og fredspolitik
E. Aktuelle fredspolitiske NGO-initiativer – lokalt og globalt, – kalender
F. – og nødvendige tiltag for demokratiske og sociale menneskerettigheder
G. – og økologisk bæredygtighed for alle på jorden.

[do_widget id=recent-posts-4]