image

imageVelkommen til Hjemmeside for Flygtninge og Positiv Fred
(skrevet engang i 1990erne)

Denne hjemmeside er lavet for at udnytte internettets mulighed for nem og hurtig information og kommunikation om 2 væsentlige og indbyrdes forbundne emner – flygtninge og fred.

Det er fravær af en positiv fred (dvs. en situation med direkte personlig vold eller indirekte strukturel vold med et voldsomt ulighedsskabende og undertrykkende samfundssystem) som kan tvinge folk til at flygte.

På kort sigt må vi ud fra vores humane værdier selvfølgelig hjælpe flygtningene, som er ofre for vold og krig. Men samtidigt skal vi arbejde på længere sigt med at skabe en bæredygtig global fred uden personlig og strukturel vold. For det er den grundliggende betingelse for at ingen længere behøver at gribe til den sidste nødudgang: at flygte.

En sådan positiv fred betyder så nok, at mennesker nu frivilligt vil bevæge sig over åbne grænser. Det kan fastholde freden gennem skabelse af flerkulturelle tankegange med etnisk ligestilling og flerkulturel integration til følge.

I den nuværende globale krigs- og voldstilstand har flygtningene imidlertid denne væsentlige fredsskabende funktion/opgave, hvis værtsbefolkningen er frisindet nok til at kunne tage udfordringen op. Og for et så ensartet folk som det danske er denne udfordring åbenbart stor. Men så desto mere kærkommen for nogen, fordi vi danskere så har meget at lære for at fungere i det multikulturelle
verdenssamfund, som nu påtvinges os af de kapitalistiske markedskræfters dominans bl.a. over den teknologiske udvikling – enten vi kan lide det eller ej

(Herfra senest nødtørftigt opdateret d. 2.12.2010)
Det er mit håb at hjemmesiden for flygtninge og positiv fred gennem information om facts og holdninger og udveksling af politisk argumentation kan bruges til at tage disse udfordringer op. Kommentarer til hjemmesiden modtages gerne pr e-mail post@arnehansen.net, eller evt. pr. tlf 98425542, mobil 30420818, eller på postadressen Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn. (Mht. udbygningerne flygtningeogfred.dk/dialog/ og flygtningeogfred.dk/fmef/ se venligst nedenfor) (Skrevet ca. 20.09.01) – eller nu også på Facebook.com/arne.n.hansen samt Avisen.dk/brugere/arnehansen/default.aspx

Forventer at kunne glæde mine læsere med en hjemmeside i et fuldt opdateret og brugervenligt design i løbet af foråret 2013

Radioprogrammet Dialog: Siden 2. februar 2001 har jeg lavet radioprogrammet Dialog på Frederikshavn Multietniske Radio senere Frederikshavn Lokalradio med inspiration fra Henrik Lyk, der er teknisk supervisor. Hør selv hvad det handler om. Bor man i midt-nordvendsyssel er der også gode chancer for at kunne høre radioudsendelsen Dialog hver tirsdag fra kl 18:00 og halv til 2 timer ud på aftenen. FLR er del af sendersamvirket Vendsyssel FM, som i øvrigt består af FCMR www.fcmr.dk og
Sæby Lokalradio.

Dialog indeholder især lokale/danske/globale
integrations/ligestillings og flygtninge-emner (inkl. DFH-indsamling) samt fred ude i verden , men FLR-Dialog er også en lokal (nordøst)Vendsyssel radio for foreninger, frivillige, græsrødder, indsamlinger, minoriteter, uddannelser, socialt udsatte og for demokrati, humanitet og velfærd i Frederikshavn kommune og dækningsområdet i øvrigt.

Her kan man se hvordan man finder frekvenserne efter hvor man bor:

DIALOG kan høres tirsdage og
onsdage fra kl 18:00-21 – i Frederikshavn og omegn på 106,6 MHz, Sæby: 97,4
MHz (fællesantenne: 94,9 MHz ), Skagen Antennelaug 97,0 MHz. Og i øvrige dele
af Vendsyssel på 103,5 MHz – kontakt evt. post@arnehansen.net

Desuden lægges udsendelserne til tirsdag og onsdag aften altid natten til mandag på internettet under flygtningeogfred.dk/dialog/
Her bliver indslagene yderligere opdelt på de 3 emner:
 

fred og andre væsentlige beslægtede globale og internationale emner – (som også skulle dækkes af søgemaskinen http://fred.dk/findfred/index.htm
)

flygtninge dansk/EU asyl-og integrationspolitik og i øvrigt integration i samfundet

lokalt fra Frederikshavn kommune og dækningsområdet i øvrigt.

Radioprogrammet for næste udgave af DIALOG, der sendes om tirsdagen fra kl 18,00, kan fra samme tirsdag morgen ses på forhånd www.flygtningeogfred.dk/Dialogprogram.htm

. Her ligger også link til de enkelte indslag. Således kan man straks fra mandag morgen høre de indslag der sendes i radioen om aftenen. Det er jo især relevant hvis man bor udenfor Frederikshavn Lokalradios dækningsområde.

Alle er jo velkomne til at afspille en mp3-lydfil direkte på din evt. smartphone eller kopiere(podcaste) til din Mp3-afspiller.

Interesserede kan abonnere på en program-email hver tirsdag morgen for samme aftens Dialog. Tilmelding her på post@arnehansen.net

Lad mig høre om ideer til Dialog-udsendelser og folk der vil give en hånd med at lave radio er absolut velkomne til at henvende sig. En mikrofon kan være med til at åbne, informere og skabe dialog, integration og fred – bilder jeg mig ind.
Interesserede kan læse og udprinte en løbeseddel om Frederikshavn Lokalradios Dialog-udsendelser på

flygtningeogfred.dk/180326Om-Dialog-paa-Frederikshavn-Lokalradio.docx

E-mailbaserede nyhedstjenester:
Jeg bør vel også nævne mine e-mailbaserede nyhedstjenester på hhv. freds-, flygtninge/menneskerettigheds- og integrationsområdet, eftersom jeg i september 2005 har modtaget en pris for mine sikkert formange irriterende daglige strøm af alternative nyhedsmails (sammen med hjemmesiden og Dialog ) jf. flygtningeogfred.dk/051008SOSmodRacismesVenskabspris.htm
. .(Nu vi er ved at hænge stads på "idioterne", så fik jeg sidst i 1987 vist en lokalt baseret Oluf Palmes fredspris og i 2003 en integrationspris jf flygtningeogfred.dk/040212takketaletildemmed.htm og jeg nævner det kun her i håb om at det kan fremme interessen for mine arbejdsområder ) Det gælder også Et anstændigt Danmarks Brandbjergpris flygtningeogfred.dk/dialog/billeder/091210-004-hamedAbdula.jpg modtaget d. 24.10.2009 for mailbaserede nyhedstjeneste, hjemmeside med radio jf flygtningeogfred.dk/dialog/fred/091024fredsstafetstartiFrh64.htm. Et Anstændigt Danmark arbejder især med asylsager og for en human asylpolitik, som også er udgangspunkt for prisuddelingen. Se Foto af Brandbjergprisen 2009 et maleri med kurdisk motiv af kurdiskfødte Hamed Abdula.

Nye er meget velkomne til at få tilfredsstillet nysgerrigheden ved at bruge post@arnehansen.net til at tilmelde sig freds-, flygtninge, og/eller integrationslisten

Tidligere har alle udsendte mails fra freds-, flygtninge- og integrationslisterne automatisk været permanent tilgængelige på internettet, men fyren der klarede teknikken stoppede og væk var alt, men jeg håber ny behjertet webdesigner, der vil gøre en indsats for sagen, hurtigt vil melde sig til at videreføre??????????

SIDSTE: Opdatering d. 28. januar 2014 om hvilke muligheder for at
læse eller høre mine spredninger af informationer via IT
, så er her en oversigt flygtningeogfred.dk/150128Muligheder-for-lyd-og-tekstinformation-via-net-og-mails.docx (som svar på spørgsmål herom).

Frederikshavn Multietniske Forening: Lokalt deltager jeg i integrationen med lokale interviews omkring integrationsproblematikken i håb om at påvirke den lokale dagsorden. Ellers er jeg som kasserer (og indpisker) engageret i at holde liv i Frederikshavn Multietniske Forening (tidligere Backgammonklubben af 1993, som jeg var med til at samle op i 1995 som forgældet fallitbo). Og det har været en god men indimellem barsk læreproces med at finde ud af alle integrations faldgruber. FMF har tidligere haft foreningslokaler i Danmarksgade 78 og senest indtil august 2008 i Th. Bergsgade 6.(som også husede det FMF-initierede projekt Løft Livet for især flygtninge/minoritetskvinder jf www.loeftlivet.dk i perioden april 2006-april 2007). FMF har siden 2007 fået egen (primitiv) hjemmeside på www.fmef.dk . Før 2007 findes information om Frh. Multietniske Forenings aktiviteter på flygtningeogfred.dk/index4.htm#3 ,
hvor dog ikke alt kan findes. Her kan bl.a. nævnes flygtningeogfred.dk/040812PM-FMF.doc hvor FMF undersøges som det unikke fænomen en multietnisk forening er i et statskundskabsspeciale med titlen "Er i statskundskabsspecielt Frivillige foreninger – en magisk løsning på integrationsgåden?" På www.fmef.dk kan man desværre også læse om hvordan folk i kommunen igennem hvad måtte opleves som en chikanerende økonomisk kvælning og samarbejdsmæssig marginalisering smed FMF ud af sine nødvendige lokaler. (Efter først at afvise opfølgende at støtte det højt roste EU-støttede minoritetskvindeprojekt Løft Livet). Herefter har folk fra FMF heldigvis kunnet
befolke Røde Korslokaler og fortsætte lektiehjælpen der. Men også det er ophørt efter at ildsjælen er flyttet til København, hvilket også de fleste flygtninge efterhånden har gjort (pga. både pull- og push-faktorer desværre).
Sportsaktiviteter i kommunale lokaler kunne også fortsætte, men må forudse at ende med økonomisk kvælning, da støtten til at betale kommunale lokalegebyrer ikke er tilpasset FMFs fattige flygtninge på starthjælp. Men rådgivning forsøges fortsat (støttes fra § 18) Og der kan søges penge til projekteer, hvis der kan skaffes folk til at realisere dem.?

Fra august 2012 har Frederikshavn Multietniske Forening dog desværre måtte opgive sin faste aktivitet svømning for kvinder grundet at kommunen ikke længere kunne stille svømmelokale til rådighed til at leje af foreningen. For multietniske unge i Frederikshavn vil vi gerne henvise til Frederikshavn Multikulturel Ungdoms Facebookside: https://www.facebook.com/groups/multikulturel/

Siden 2011 har Frederikshavn Multietniske Forening dannet ramme om indsamling, forsendelse og distribution af relevante brugte skoleinventar og hjælpemidler til især krigsinvalider i Afghanistan. Her er det ildsjælene ægteparret Zahra og Sayed Olawi, nu danske statsborgere med afghansk afstamning, der har været i front og fulgt udsendelserne til slutbrugere i Herat og skaffet den nødvendige dokumentation for at sikre at tingene havnede hos dem der trængte mest.

Rådgivningsarbejde: Ellers er jeg i og udenfor FMF optaget af frivilligt personligt rådgivningsarbejde og informationsarbejde omkring asylsager og integration og som følge heraf (gratis) konsulentydelser til alskens offentlige instanser og medierne. Her bruger jeg også interviews og møder – ofte i samarbejde med Fr.havn Multietniske Forening – optaget til radio og net for at jeg selv og andre kan få dybere indsigt og gerne blive selvhjulpne – jf. f.eks. optagelse af kursusrækken "Hvad er min ret og hvad er min pligt?" på flygtningeogfred.dk/dialog/flygtninge/050820chhumphries-retogpligt64kbps.htm (fra 2008 så nu ret forældet, dog næppe om forvaltningsloven) . Og senest flygtningeogfred.dk/dialog/flygtninge/061118adamjstarthjaelp164kbps.htm optagelse fra møde med fremlæggelse af rapporten "Flygtninge på Starthjælp", hvor de lokale flygtninge på starthjælp fik mæle bl.a. mht. kritik af kommunal nærighed mht. enkeltydelser, samt om hvordan vi voksne kan støtte vore dobbeltkulturelle børn og unge til at få et godt voksenliv i det danske multikulturelle samfund flygtningeogfred.dk/dialog/flygtninge/081122jamunataler64.htm

Indsamlingskoordinator i DFH: Da det snart er aktuelt så vil jeg nævne arbejdet som lokal indsamlingskoordinator for Dansk Flygtningehjælps årlige landsindsamling til verdens flygtninge, som senest løb af stabelen søndag den 11. november 2012, og som evt. lokale læsere opfordres til at melde sig til nu og fremover på https://www.flygtning.dk/, da der altid har været plads til en til, som på alle andre områder i frivilligt (og politisk) arbejde. Sidste gang vare i 2016.

Fra 2006 lidt aktiv i den lokale MS-gruppe inspireret af nytilflyttede ildsjæle (en nydelse at være fri for indpisker-rollen, så længe gruppen eksisterede og håbede på at blive mere end 3). Men de ydre vilkår blev efterhånden for barske at være oppe imod, så gruppen måtte stoppe indstille arbejdet.

SF .Iøvrigt blev jeg til kommunalvalget i 2005 igen opfordret til at opstillet for SF-Frederikshavn (som det mindst ringe lokalt), hvilket gav 70 minoritetsstemmer (og nu 1. suppleant, men heldigvis er byrådsmedlemmerne ved godt helbred). Men efter byrådsflertallets straffeaktion mod alle SFere på integrationsrådet, så giver det ikke længere mening at stille op for at trække
stemme fra etniske minoriteter, da jeg i den nuværende fastlåste situation ville lyve, hvis jeg stillede i udsigt at kunne bevæge noget som helst på integrationsområdet i Frederikshavn kommune i gennem partipolitisk virke eller på anden måde. På landsplan er SF i øvrigt heller ikke længere det brand på det integrations og asylpolitiske område det tidligere har været. Alligevel lod jeg mig overtale til at stå på SFs regionsrådsliste ved valget i 2009, da der på det tidspunkt ingen var fra gl. Frederikshavn kommune. Men pga frafald (sygdom,
midlertidig bortrejse) så var jeg i august de. 2011 indkaldt som regionsrådsmedlem, hvilket på mange måder var en oplevelse og gav nye venner. – Lige mht. det omdiskuterede forløb af 2009-konstitueringsforhandlingerne i Frederikshavn kommune i 2009, så støtter jeg SFs nødværgebeslutning om – efter at Socialdemokraternes forhandlingsleder Erik Sørensen og Jens Hedegaard dagen efter konstitueringsaftalen med SF på sit kontor indledte forhandlinger med Venstre om at gå sammen – så selv at gå sammen med Venstre og Konservative jf mit indlæg på SF-Frederikshavn også publiceret på flygtningeogfred.dk/091121AH-kommkonstitutionsforh.htm

I efteråret 2011 og igen i april-juni 2013 som suppleant indkaldt som SF-vikarmedlem af Nordjyllands Regionsråd

Landspolitisk var jeg i 1980erne især aktiv i SF’s integrationsudvalg, men da det ikke lykkedes at få noget med i et nyt integrationsprogram om asylpolitik, så valgte jeg at bruge kræfterne på græsrodsarbejde i en årrække.
Men da jeg på et sent tidspunkt blev bekendt med asylnetværket i SF, så gav det mening at blive aktiv igen. Og selv om asylnetværket gik i opløsning efter at have kæmpet forgævedes for at få asylpolitik ind i SFs politiske programmer, så valgte jeg at blive – så længe nogle af de aktive i asylnetværket, der i 2008 efter SFs højresving med vedtagelsen af S-SF-udlændingepolitiske program:
"Plads til alle der vil", valgte at blive i SF. Men det kan være umanerlig hård kost at være medlem af SF i disse udlændingepolitiske stramningstider, fordi man ustandselig må være aktiv for en mere inkluderende asyl- og integrationspolitik i SF. Arbejdet har hovedsageligt været internt bl.a via SF-maillister og gennem brug af http://parti.sf.dk/medlemsdebat.
Dette interne debatforum for SF-medlemmer er dog – trods interne kollektive protestskrivelser med overskriften tavshedens politk – på SF’s nye hjemmeside www.sf.dk gemt så langt væk at man nærmest skal være en nørdet og stædig detektiv for at finde den første gang. Det har så senest d. 15.11.2010 tvunget en gruppe på 8 kritiske SFere til under overskriften "Kæmp for alt hvad du har kært" at indsende en kronik til Information som blev bragt d. 20.11.10 jf http://www.information.dk/251377 og som uden Informations forvirrende indramning nu ligger på flygtningeogfred.dk/101123Off.udtalelseaf8SFereKaemp.htm
og senest provokeret af SF-næstformandens desperate forsvar for S-SF-pointsaftalen med at angribe alle kritikere på deres kvalifikationer og motiver (jf http://avisen.dk/blogs/thormogerpedersen/nok-er-nok-parnasset-er-i-selvsving_28299.aspx
) så at lægge den derunder som kommentar og selvstændigt på http://avisen.dk/blogs/arnehansen/default.aspx
i håb om at få en kvalificeret debat mellem SFere med deltagelse af
partitoppen, som det ikke lykkedes at få rigtigt i gang i den interne
SF-medlemsdebat. Og så I efteråret 2011 er jeg pludselig blevet bedt om at være
midlertidigt medlem af Regionsrådet i Nordjylland, som vikar for Dennis
Johansen i perioden 1. august – 31. december. Dette medførte umiddelbart et
større engagement igen i SF på det regionale niveau, hvor jeg tidligere har
været aktiv i nogle år. Og da det falder sammen med at SF på trods af et
dramatisk dårligt valgresultat (som fortjener en analyse) nu er blevet
regeringsparti, så er det blevet ret så interessant at deltage i – indtil
videre. Jf f.eks. flygtningeogfred.dk/111004Noteom-Regeringsgrundlag.htm
Kommentar til regeringsgrundlaget mht asyl- og fredspolitik,

Nu lige efter vi nu i oktober 2012 fik valgt den forhåbentlige rigtige nye
SF-forkvinde, så håbes både på SF og regeringen, men det blegner i øjeblikket
fra dag til dag.

Et frynsegode som SFer var familiens mange års sommeruger på Livølejren da
Jesper og Anders var børn, og hvor det var en stor lykke at blive inviteret med
Jesper og børnebørnene Mathias og Magnus på Livølejr igen en gang i 2012.

– Og en personhistorisk tilgang: Jeg har fået at vide af
Frederikshavn Lokalradios Webmaster Henrik Lyk, som har hjulpet med opstarten
af og den tekniske igangholdelse af hjemmesiden her, at når man vil blande sig
i den offentlige debat, så er det en rimelig service overfor folk, at fortælle
lidt om hvem der gemmer sig bag hjemmesiden. Så det gør jeg så – med risiko for
at blive mistænkt for exhibitionisme: Jeg hedder Arne Nielsen Hansen og er født
i 1939 i Understed ved Sæby. Er opvokset ved landbruget i et grundtvigsk miljø.
7 års skolegang og Stidsholdt Ungdomsskole og Ladelund Landbrugsskole. Stemte
første gang på partiet De Uafhængige (ca. Z/O i dag). Men blev så gift, og vi
fik 2 dejlige drenge. Begyndte at læse samfundsfag og historie på Århus
Universitet. Herunder blev jeg blev rørt af antiautoritære studenteroprør ikke
mindst af en logerende ved navn Erik Sigurd Christensen lige ankommet fra Askov
Højskole, som del af årgangens ungdomsoprør. Jeg kom med i bl.a.
U(lands)gruppen, men som gående på samme samfundsfagsårgang som Aage Frandsen
endte jeg ca 1970 i SF (men hvor jeg nu hver gang betaler
kontingentopkrævningen med nogen nølen. Som engageret demokrat bør man være med
i et parti for at have en ekstra mulighed for at kunne gøre sin indflydelse
gældende .

Jeg arbejdede som samfundsfags og historielærer og studievejleder i 27 gode
engagerede meningsfyldte, men også alt for slidsomme år på Frederikshavn
gymnasium og HF-kursus, som desværre også gik alt for meget ud over familien.
De unge har været en (måske alt for) spændende udfordring og været med til at
holde en ung længere end ellers. Jeg har senere haft fornøjelsen af at kunne
følge nogle af de gamle elevers offentlige optræden på afstand – men endnu
større glæde af senere samarbejde i humanitære og politiske projekter med
enkelte af de gamle elever.

Deltog i 80ernes fredsbevægelse i Nej til Atomvåben (som priviligerede måske
kan læse mere om i PETs arkiver) og er nu aktiv i bl.a. den gamle hæderkronede
pacifistiske Aldrig mere Krig (med kontakt til Fredsrådet) og med i
Fredsakademiet, Amnesty International, Mellemfolkeligt Samvirke, (og tidl.
ATTAC, Udfordring Europa. og nogle email-baserede netværk senest Verdensmarchen
for Fred og Ikke-vold, som startede fra Frederikshavn d. 24. oktober 2009.) Og
altså via AMK fra 2012 aktiv i fredsgruppe-paraplyen Fredsministerium.dk med
planlægningen af deltagelse med Fredsteltet i Folkemødet mv.

Var fra 1986 aktiv i Frederikshavn Flygtningevenner (og redaktør på bladet
Nyt fra FFV)og fra 1995 i Frederikshavn Multietniske Forening – bl.a. som
rådgiver (sekretær og kasserer og redaktør på bladet Multietnisk
Fred’shavner-Dialog jf. flygtningeogfred.dk/multietniskfred’shavner-dialog.htm
).Har tidligere været med til at opstarte Frivilligrådet og Det frivillige Hus
i Frederikshavn. Desuden med i (det nu i 2009 hedengangne) Landsforeningen af
danske Flygtningevenner. Og af og til i Borgere for Asyl-Støttekredsen
Flygtninge I fare, Komiteen flygtninge under jorden, Skab et Danmark vi kan
være bekendt, Og de senere år i Et Anstændigt Danmark og samarbejder med
Asylnet, Bedsteforældre for Asyl, (det hedengangne)Kirkeasyl m.fl., (se links
til disse under 2. Links til flygtningeemner) , samt deltaget i de nødvendige
kampagner som følge af det bestemmende Dansk Folkepartis umenneskelige og
zenofobiske udvisningspolitik og afsmitningen på SD og senest SF – med alle de
stadigt forhåndenværende kræfter.

D 15.08.06 bragte Dagbladet Arbejderen følgende portræt lavet af Connie
Trudslev flygtningeogfred.dk/060814CTrudsleviArbejderen-Ennordjyskildsjael.doc
. Og i anledning af min 70-årsdag d. 23.07.09 skrev Nordjyskes
Frederikshavn-sektion om det jf flygtningeogfred.dk/090720NJlokalildsjael.doc
, hvor den ikke får for lidt.

Medieforbrug: Lytter til Danmarks Radios P1 (dog med dalende entusiasme),
Læser Information og Dagbladet Arbejderen, deleholder Nordjyske Stiftstidende
(aht. lokalstoffet), læser Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev, Køkkenrullen fra
Kvinder for Fred(desværre nyligt gået ind), Action (MS), og Nyhedsbrev fra
Komiteen Flygtninge under jorden/Refugee velcome, og do fra Komiteen for
Udlændinges retssikkerhed. Og også det e-mailbaserede Ulandsnyt.dk nyhedsbrev
fra Støttekredsen for flygtninge i Fare osv… Men mest alle de informative
e-mails jeg får tilsendt med henblik på videresending via mine lister samt de
mange mailbaserede nyhedstjenester fra ind- og udland, som jeg abonnerer på. Og
som positiv bieffekt ved at lave radio – ikke mindst alle de fantastiske
personligheder der lader sig interviewe.

Senest kom jeg så på Facebook http://www.facebook.com/arne.n.hansen
men har endnu ikke rigtig lært at udnytte dets muligheder, savner lærermester,
så opleves i øjeblikket mest som en forvirrende tidsrøver, men måske alderen
der trykker. Jeg er dog blevet Facebookven med Mathias, som lagde mit
coverbillede af Gandhi. Tak for denne gangs ekshibitionistiske blæren d
23.04.2013 med brug af solurets lyse timer .

Da billedet ovenfor er af ældre dato, så vil jeg – for at være sikker på at
blive genkendt – her linke til en opdateret udgave hhv. fra 2005 og 2009 ,
2009.

Det må vist være mere end rigeligt nu! (inden gentagelserne tager helt
over&)

Velkommen på hjemmesiden til alle – og al brug vil glæde mig.

"Kærlighed, arbejde og viden er livets kilder – de burde også styre
det" (Wilhelm Reich)

Med venlig hilsen

Arne Hansen post@arnehansen.net
mobil 30420818, tlf 98425542, flygtningeogfred.dk
, www.facebook.com/arne.n.hansen
samt http://avisen.dk/brugere/arnehansen/default.aspx

(Senest nødtørftigt opdateret d. 28.10.12. Når jeg det, drømmer jeg om at
dele nogle af de mere lyse oplevelser og konstruktive erfaringer fra et nu
glædeligt langt liv med dem hvem det måtte kunne interessere?)

Klik gerne på link til Støttefest for Dialog d. 23.07.14 på min
75-årsfødselsdag: flygtningeogfred.dk/140720Invitation.htm