Kampen for dansk ja til FN-forbudstraktaten mod atomvåben med møde 22/1 på årsdag

Helge Ratzer fra Århus mod Krig og Terror fortæller her om baggrunden for at Århus mod Krig og Terror med støtte fra netværket ”Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark” afholder møde d. 22. januar på 1-årsdagen for ikrafttrædelsen af FNs traktat om forbud mod atomvåben, som nu er ratificeret af 59 lande.

Interviewet foregik d. 11. januar 2022 om kom bl.a. ind på danskernes støtte til forbud mod atomvåben, og netværket Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmarks løbende kampagne for at få den danske regering til at følge ønsket fra den befolkning, der har valgt dem, som drejer sig om lobbyarbejde overfor folketingsmedlemmer og folketingsdebatter, og byrådsmedlemmer og byråd, påvirkning af investorer som pensionskasser og banker til at undlade investeringer i firmaer som har at gøre med firmaer der producerer atomvåben eller er underleverandører hertil. Vi hører også om forberedelser til FN-forbudstraktatlandenes første konference i arbejdet på at lægge pres på de lande som Danmark der endnu ikke har tilsluttet sig kampagnen og end ikke vil deltage som observatør i modsætning til NATO-landene Norge og Tyskland.

Man kan læse nærmere om atomvåbenforbudsmødet i Aarhus d. 22. januar på Facebooksiden https://www.facebook.com/events/923067548346475?ref=newsfeed som begynder kl 13,30. Og det sker  forhåbentligt fysisk og så i biblioteket i Dokk1 Kampmans plads 2, 8000 Aarhus og i hvert fald online på Zoom. På FB-annonceringssiden ovenfor finder man også linket til deltagelse i zoom-mødet. Opdateringer om mødet kan man følge på Facebooksiden ” Århus mod Krig og Terror” https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror. Her kan man også læse om Århus mod Krig og Terrors henvendelse til byrådet i Aarhus om at opfordre regeringen til at tilslutte sig FN-forbudstraktaten, som behandles på byrådsmødet d. 19. januar jf Helge Ratzers omtale heraf i sit interview med ”Flygtninge og Fred”.

Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark har hjemmesiden http://www.atomvaabenforbud.nu/ med samme navn, samt FB-siden ”Atomvaabenforbud.nu” på adressenhttps://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156/?ref=page_internal

Plakat for mødet om forbud mod atomvåben i Aarhus d. 22. januar kl 13,30 på zoom og nok også fysisk i DOK!
Helge Ratzer som fortalte om mødet d. 22. januar og den kamp for afskaffelse af atomvåben, der ligger bagved og som Helge Ratzer gør en stor indsats i

Skriv et svar