Kampen om verdensherredømmet – Del 1 Rørtoft

”Kampen om verdensherredømmet” var overskriften for Århus mod Krig og Terrors debatmøde d. 12.4.23 med oplæg af Lotte Rørtoft-Madsen, formand for Kommunistisk Parti, og Carsten Andersen, Århus mod krig og Terror.

Vi skal her høre 1. del af mødet med Lotte Rørtoft-Madsen:

”Verdens økonomiske tyngdepunkter har ganske enkelt forrykket sig.

Forandringerne kaldes multipolaritet, en bevægelse i retning af flere centre på verdensplan. Den er en objektiv proces, der grundlæggende set hænger sammen med de store økonomiske forandringer, der er foregået på verdensplan i de sidste 50 år. Verdens økonomiske tyngdepunkter har ganske enkelt forrykket sig”.

Lotte Rørtoft-Madsen er fmd. for Kommunistisk Parti som har FB-siden ” Kommunistisk Parti ” https://www.facebook.com/kommunister

Mødearrangøren Aarhus mod Krig og Terror har Facebooksiden ”Aarhus mod Krig og Terror” https://www.facebook.com/grou

ps/533701207875832

Lotte Rørtoft-Madsen
Kampen om verdensherredømmet

 

 

 

Skriv et svar