Lykketoft om verdensmålene og virksomhedernes rolle i gennemførelsen.

Vi skal nu høre en optagelse hvor Mogens Lykketoft tidligere udenrigsminister og formand for FN’s generalforsamling fortæller om FN’s 17 Verdensmål, og virksomhedernes rolle i at arbejdet for at implementere målene.
Optagelsen er fra d. 9. september 2021 hvor Mogens Lykketoft gjorde deltagerne  i Erhvervsforeningerne i Skagen,  Frederikshavn og Sæbys Erhvervs-get-together klogere på FN’s nuværende rolle set i henhold til en bæredygtig udvikling og klimaindsatsen – to områder, der er højst aktuelle globalt set. Han giver også give sit bud på, hvordan man som virksomheder spiller ind i den bæredygtige dagsorden. Mogens Lykketoft fremhæver bl.a. 3 forudsætninger for at vi kan nå målene: Vi må stoppe al brug af fossil energi senest i 2050, satse massivt på recykling samt skovrejsning.

Man kan finde yderligere information om verdensmålene på https://www.verdensmaalene.dk/

 

Mogens Lykketoft holder foredrag om verdensmål, bæredygtighed og virksomhedernes rolle heri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mange tilhørere på i Erhvervsforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæbys Erhvervs-get-together d. 9. september 2021 i Arena Nord i Frederikshavn

 

 

Forsøg på svar på et spørgsmål på mødet:
HVORFOR ER MILITÆRETS KLIMAUDSLIP IKKE REGULEREDE?
Efter krav fra USA, blev militære udslip af drivhusgas fritaget for regulering i Kyoto-traktaten 1997 med henvisning til den nationale sikkerhed. Paris-aftalen fra 2015 fjernede godt nok undtagelsen, men overlod det så til de enkelte nationer, om de ville skære i militære udslip. Og i FNs konvention om klimaændringer, er rapportering om militære udslip frivilligt, og derfor ofte fraværende. NATO har dog nu meldt ud om reduktion frem mod 2050, men målet er alt for ukonkret.

Som klimaaktivist ses ikke noget rimeligt grundlag for at undtage militær forurening. Alle udslip bør indgå i kravene for reduktion af drivhusgasemissioner. En underskriftsindsamling er derfor sat i gang, for at presse det kommende klimatopmøde COP26 i november til at fastsætte strenge grænser for udslip helt uden militære undtagelser Kilde:

https://ceobs.org/governments-must-commit-to-military-emissions-cuts-at-cop26/

Skriv et svar