Møde om inklusion og diversitet i folkeskolen 16. nov.

1. Kom til et spændende foredrag om inklusion og diversitet af minoritetsetniske unge med forfatter Laila Lagermann

nu på torsdag d. 16. november kl 15-17 på  Hånbækskolen/projektafdelingen , Hånbækvej 32B.

2. I interviewet her skal vi også høre en tilflytter til Frederikshavn,  Ellen Brodersen-Hval, fortælle om sine  flerkulturelle pædagog-projekter  og give konkrete eksempler på resultaterne heraf.

Ellen Brodersen-Hval er blevet inspireret af Laila Lagermann, som er forfatter til bogen ”Gode intentioner er ikke nok”.

Laila Lagermann er cand.pæd. og ph.d. i pædagogisk psykologi. Hun bidrager bl.a. med forskningsbaseret viden inden for uddannelses- og ungdomsforskning.

Frederikshavn Kommunes Integrationsråd inviterer alle interesserede til foredraget torsdag d. 16. november 2023 kl. 15-17. Foredraget er baseret på Lailas seneste bogudgivelse: ”Gode intentioner er ikke nok”. Her sætter hun ord på og gør op med fem myter om racisme, diversitet, etnicitet, kultur og religion, som professionelle kæmper med i pædagogisk praksis.

De fem myter er:

  • “Der findes jo ikke racisme i Danmark”
  • “Her ser vi ikke (farve)forskelle”
  • “Det er de minoritetsetniske børn, der er problemet”
  • “På vores skole er alle lige”
  • “Hvis bare man har gode intentioner…”

Foredraget giver en række konkrete råd og anbefalinger til, hvordan man kan håndtere de svære spørgsmål og dilemmaer i hverdagen som ”Hvordan sikrer man minoritetsetniske elevers muligheder for at deltage i skolen på lige fod med andre børn og unge?” og ”Hvordan skaber man pædagogisk rum med plads til forskellighed?”.

Deltagere

Arrangementet henvender sig til både politikere, kommunalt ansatte, frivillige og borgere i Frederikshavn Kommune, der har brug for og lyst til at vide mere om inklusion og diversitet af minoritetsetniske unge uanset om det er som fagprofessionel, frivillig, samarbejdspartner m.m.

Foredraget er den 16. november 2023 kl. 15.00 -17.00, og afholdes på Hånbækvej 32B, 9900 Frederikshavn.

 Tilmelding til mødet med Laila Lagermann skal ske til maku@frederikshavn.dk, og er efter ”først til mølle” princippet. Fristen for tilmelding er den 6. november 2023, men det forlyder at der stadig er en del ledige pladser

Program

  • Velkomst v/leder af Integrationsafdelingen i Frederikshavn Kommune, Anders Andersen
  • Foredrag ”Gode intentioner er ikke nok” v/ Laila Lagermann
  • Pause med kaffe, vand og sødt
  • Foredrag ”Gode intentioner er ikke nok” fortsat v/ Laila Lagermann
  • Afslutning v/ Integrationsrådets formand

Man kan også finde ovenstående oplysninger om mødet ”Gode intentioner er ikke nok” om inklusion og diversitet af minoritetsetniske  unge, som Frederikshavn Integrationsråd afholder nu på torsdag d. 16. november kl 15-17 på

https://www.frederikshavn.dk/om-kommunen/nyheder/nyheder-og-pressekontakt/nyheder-og-pressemeddelelser/invitation-til-foredraget-gode-intentioner-er-ikke-nok/ 

som det også er muligt at dele bredt og som modtagerne så kan åbne og læse i deres webbrowser.

 

Gode intentioner er ikke nok – om møde på om inklusion i Folkeskolen i Frederikshavn d. 16. nov kl 15 på Hånbækskolen/projektafdelingen , Hånbækvej 32B

 

 

Den erfarne multikulturelle under viser Ellen Brodersen-Hval med plakaten om foredag af Laila Lagermann

 

2 tanker om “Møde om inklusion og diversitet i folkeskolen 16. nov.”

Skriv et svar