Nys afdøde Finn Held fortæller i 2009 hvorfor han flager på halv på ny militær flagdag

Dialog på Frederikshavn Lokalradio og Flygtninge og Fred genudsender her et interview med nys afdøde seminarielektor Finn Held fra  31. august 2009. I interviewet begrunder Finn Held at han vil flage på halv stang på den første flagdag for soldater d. 5. september 2009 og endog bidrager til en annonce herom.  Flaget skal sættes på halv for at udtrykke sorg over alle militarismens ofre på begge sider af fronten, og det gælder såvel militære som civile – inklusive propagandaens mentale ofre . Og annonce-aktionen skal ses som en protest mod den tiltagende danske militarisering og forråelse.

Når interviewet bringes nu her i 2021 er det til minde om Finn Helds indsats som mangeårig fredsaktivist i den pacifistiske forening Aldrig Mere Krig og desuden som en pædagogisk inspirator bl.a. som redaktør for bladet ”Unge pædagoger”. Således integrerede Finn Held begge sine interesser i sit afsnit i bogen Fredsundervisning fra 1984

Ved timingen her i september kort efter soldaterdagen ønsker Dialog på Frederikshavn Lokalradio og netudgaven Flygtninge og Fred at slå 3 fluer med et smæk , at ære Finn Helds pædagogiske fredsarbejde, – og samtidigt med Finn Helds ord  at argumentere imod militaristisk indoktrinering  igennem soldaterdagen – samt endelig at viderebringe Finn Helds argumenter som mulig forklaring på at Afghanistan-krigen endte i en katastrofe.

Og hvor det nu må være i hele den danske befolknings interesse, at vi nu får en tilbundsgående drøftelse af årsagerne hertil – og selvfølgelig med inddragelse af uvildige folk og forskere fra alle kanter, så diskursen kan få en tilstrækkelig bredde.
Man kan finde mere information om den pacifistiske fredsforening Aldrig mere Krig, som Finn Held var aktiv i hjemmesiden ”Aldrig mere Krig” med adressen http://aldrigmerekrig.dk/  samt Facebooksiden ”Aldrig mere Krig” med adressen https://www.facebook.com/aldrigmerekrig

Flag på halv på soldaterdagen d. 5. september i sorg for at udtrykke sorg over alle militarismens ofre på begge sider af fronten, og det gælder såvel militære som civile – inklusive propagandaens mentale ofre
Logo for den pacifistiske fredsforening Aldrig mere Krig
“Menneskeliv over Profit”

 

Skriv et svar