Ole Wæver om fredsbevægelser historisk og Jan Øberg om deres udfordringer fremover

Professor Ole Wævers analyse af fredsbevægelser historisk set og Fredsforsker Jan Øbergs fremtidsperspektiv for fredsbevægelsers arbejde er optagelser fra d. 23. april 2022 på Fredsministeriums stort anlagte 10-årsjubilæums-arrangement under formanden Hasse Schneidermanns ledelse. Mødet foregik i Jerusalemskirkens krypt. Netradioen Flygtninge og Fred vil bringe flere indslag herfra i den kommende tid

Professor Ole Wæver, Københavns Universitet og leder af CRIC (Forskningscenter for løsning af internationale konflikter,) kan kontaktes via ow@ifs.ku.dk Og https://polsci.ku.dk/ansatte/vip/?pure=da/persons/96961

Freds- og konflktforsker Jan Øberg, direktør for Den internationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning kan kontaktes via https://janoberg.me/ og https://janoberg.me/

Arrangøren Fredsministerium har hjemmesiden https://www.fredsministerium.dk/ og Facebooksiden ”Fredsministerium.dk”

Fredsforsker Ole Wæver leder af CRIC (Forskningscenter for løsning af internationale konflikter
fredsforsker Jan Øberg dir. for Den internationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning

1 tanke om “Ole Wæver om fredsbevægelser historisk og Jan Øberg om deres udfordringer fremover”

  1. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Skriv et svar