Redaktør Tom Paamand fortæller om det nyudkomne nr. af Aldrig Mere Krig Nyt

Aldrig Mere Krig Nyt er medlemsblad for den pacifistiske forening Aldrig Mere Krig og udkommer 3-4 gange om året. Redaktør Tom Paamand er journalistuddannet og kan lide at dukke ned i kilderne for at dokumentere sandheden når udsagn synes for letbenede og ensidigt forsimplede.

Interviewet med Tom Paamand til netradioen Flygtninge og Fred og Dialog på Frederikshavn Lokalradio foregik d. 6. oktober 2022 og hvor Tom Paamand bl.a. omtaler hovedartiklen med overskriften “Lad os gøre folketingsvalget til et fredsvalg” og de fleste af Aldrig Mere Krigs  øvrige artikler jf fotogengivelsen af forsiden her nedenfor.

Link til Aldrig Mere Krig’s hjemmeside er  https://aldrigmerekrig.dk/

Og linket  til dette nr. af bladet er https://aldrigmerekrig.dk/nybreve/AMK_Nyhedsbrev_2022-09.pdf  For interesserede findes der også i bladet en indmeldingsblanket.

Aldrig Mere Krig har også Facebooksiden ”Aldrig Mere Krig” med adressen https://www.facebook.com/aldrigmerekrig

Foreningen Aldrig Mere Krig kan kontaktes via mailadressen info@aldrigmerekrig.dk

Den interviewede Tom Paamand har hjemmesiden fred.dk  http://fred.dk/ Under fortællingen om indholdet i det nye blad henviste Tom Paamand da også til en af de mange grundigt gennemarbejdede artikler , der her ligger.

Tom Paamand kan kontaktes på tom@fred.dk

Oversigt over de artikler som Tom Paamand løfter sløret til

Tom Paamand Redaktør på Aldrig Mere Krig Nyhedsbrev

 

Skriv et svar