RIKO’s Jørn Boye Nielsen med anbefalinger til Danmarks udenrigspolitiske strategi

Jørn Boye Nielsen, bestyrelsesmedlem og næstforperson i Rådet, bringer her sine politiske anbefalinger til Udenrigsminister Jeppe Kofods kommende udenrigspolitiske strategi. Centralt i anbefalingerne er især nøgleordene  mulighedsanalyser, fælles sikkerhed, tillidsskabelse, konfliktløsning, nedrustning inkl. støtte til FN-traktaten om forbud mod atomvåben, alle menneskerettigheder jf. verdensmålene, styrket udenrigsministerium, samarbejde igennem internationale organisationer om større lighed og grøn omstilling med klimafokus. Samtalen med RIKOs Jørn Boye Nielsen foregik d. 4. februar 2021

RIKO’s rådsrapport november 2020: Forslag og bemærkninger til udenrigsminister Jeppe Kofods udkast til udenrigspolitisk startegi: https://www.riko.nu/raads-kommentarer/forslag-og-bemaerkninger-til-udenrigsminister-jeppe-kofods-udkast-til-udenrigspolitisk-strategi RIKO, Rådet for international konfliktløsning har hjemmesiden https://www.riko.nu/  og Facebooksiden RIKO – Rådet for International Konfliktløsning https://www.facebook.com/Raadetforinternationalkonfliktloesning

Man kan kontakte Jørn Boye Nielsen på jornboye@gmail.com

Jørn Boye Nielsen, næstforperson i RIKO

Skriv et svar