Sønderjyllandskvarterets historie som del af Flade sogn, fortalt af arkivleder Erik S. Christensen

Offerfund i Hørkær Mose sydøst for Lauge Kochsvej

Hør arkivleder på Bangsbo museum og Arkiv, Erik Christensen fortælle om Sønderjyllandskvarterets historie som del af Flade sogn.  Det skete på Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarterets generalforsamling d. 4. marts 2020.  Erik fortæller om Knivholts historie, fattigforsorg, sogneråd, spøgelser, mord på skolelæreren og dennes søster, henrettelsen af Morten på Flades galgebakke som fulgte efter, samt ofringer i Hørkær mose fra stenalderen over de spektakulære jernalderkældre til Flade sogns indlemmelse i Frederikshavn købstad i 1939. De billeder som Erik Christensen refererer til vil snarest blive tilgængelige  på podcast-udgaven på internettet.

Link til Facebooksiden for Sønderjyllandskvarteret: https://www.facebook.com/groups/399870533459904

Link til Grundejerforeningen for Sønderjyllandskvarteret:
http://soenderjyllandskvarteret.dk/ 

Skriv et svar