Til vælgermøde om EU-forsvarsforbeholdet i Frederikshavn – 2. del

Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her den anden del af optagelsen af vælgermøde om EU-forsvarsforbeholdet d. 24. maj 2022 arrangeret af Enhedslisten Frederikshavn- Læsø jf  klik-bjælken her nederst.

Efter oplæggene i første del fra paneldeltagerne Aage Staun Folkebevægelsen,  Bjarne Laustsen S, Benjamin Jørgensen SF og Peder Hvelplund EL. så får vi nu her en engageret debat med en masse gode spørgsmål og kommentarer ud fra væsentlige vinkler på vælgemødets hovedspørgsmål om man som vælger på onsdag d. 1. juni skal stemme ja eller nej til at Danmark fjerner sit forsvarsforbehold i EU?

Hør også gerne den første del på  https://flygtningeogfred.dk/til-vaelgermoede-om-eu-forsvarsforbeholdet-i-frederikshavn/

Arrangøren Enhedslisten Frederikshavn-Læsø har hjemmesiden

Enhedslisten FREDERIKSHAVN – LÆSØ https://frederikshavn.enhedslisten.dk/ Frederikshavn

– og Facebooksiden Enhedslisten Frederikshavn

Paneldeltagerne kan kontaktes via

Aage Staun https://www.folkebevaegelsen.dk/wp-content/uploads/2019/04/V1_Aage-folder.pdf

Bjarne Laustsen https://www.ft.dk/medlemmer/mf/b/bjarne-laustsen

E-mail: bjarne.laustsen@ft.dk

Benjamin Jørgensen  benjaminrfj@gmail.com

Peder Hvelplund https://www.ft.dk/medlemmer/mf/p/peder-hvelplund  E-mail: peder.hvelplund@ft.dk

Engagerede deltagere i vælgermødet om EU-forsvarsforbeholdet

Panelet med Peder Hvelplund EL, Benjamin Jørgensen SF, Bjarne Laustsen SD og Aage Staun Folkebevægelsen
deltagerudsnit

Skriv et svar