Til vælgermøde om handicappolitik, der ønsker borgerrådgiver i Frederikshavn kommune.

Frederikshavneren Mona Petersen frivillig i Autismeforeningen fortæller fra vælgermødet om handicappolitik i Frederikshavn kommune om dets første emne ”Har borgerne fortjent en borgerrådgiver” og uddyber med egen dokumenterede viden om borgerrådgiveren der forsvandt men efter handicapvælgermødet d. 6. oktober 2021 genopstod.

Bemærk, at resten af hancicapvælgermødet ligger separat i en efterfølgende udsendelse med fokus på emnerne: Hvordan får vi flere handicappede i job,  samt Hvordan undgår vi de mange fejl på f.eks. børnehandicapområdet.

Mona Petersen frivillig i Autismeforeningen kreds nord

Skriv et svar