Tom Paamand fortæller om pointer i Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev.

Interviewet med Tom Paamand som redaktør af AMK-nyhedsbrev skete d. 11. maj 2022 hvor han fortalte nogle af hovedpointerne i de artikler i sit blad, som han for hovedpartens vedkommende selv har skrevet om og som er anført her nedenfor. Læs også  gerne selv med i AMK-Nyhedsbrev her på https://aldrigmerekrig.dk/nybreve/AMK_Nyhedsbrev_2022-04.pdf

Indholdsoversigt i AMK Nyhedsbrev – April 2022

Ruslands invasion viser våbnenes afmagt
– Alle Vestens våben har intet nyttet, for trods oprustning blev Ukraine alligevel angrebet.
Ubevæbnet modstand kunne virke i Ukraine
– En organiseret civil modstand har gode chancer for at besejre en potentiel besættelse.
2200 ukrainere straffes som desertører
– Ukrainske mænd fra 18 til 60 år straffes af deres regering for “ulovlig passage af statsgrænsen”.
Litauens forsvar satser på ikkevold – og militær
– Landets forsvarsministeriums har både forberedt og trænet et ikkemilitært forsvar.
Støt med reel aktivisme, ikke kampfly
– Danmark bør hjælpe Litauen, NATO og Omegn med at udvikle en nutidig ikkevoldsstrategi.
Ikkevoldeligt forsvar mod hybrid krigsførelse
– En analyse anbefaler, at NATO bør indføre en græsrodsbaseret ikkevoldelig forsvarsstrategi.
Fyrtøjet – en soldat ødelagt af krigens rædsler
– Eventyrets symbolverden minder os om de store menneskelige omkostninger ved krig.
Glemte fakta om NATO
– Politikerne glemmer, at NATO ikke har et bastant krav om våbenmagt som modsvar til angreb.
Klart flertal imod atomvåben på dansk jord
– 68 procent af danskerne svarer klart NEJ til at tillade USA at placere atomvåben i Danmark.
Grøde i fredsbevægelsen
– Den seneste krig får igen store og små fredsinitiativer til at spire frem over hele landet.
AMK i fremgang
– Foreningen får her under krigen en ny henvendelse om medlemskab næsten hver eneste dag.
Årsmøde den 14-15. maj på Nordfyn
– En lørdag med god tid til snak om krig, fred og liv, samt AMKs årsmøde om søndagen.
… samt meget andet godt og fredeligt.

Aldrig Mere Krig har hjemmesiden ”Aldrig Mere Krig” https://aldrigmerekrig.dk/ og Facebooksiden  ”Aldrig Mere Krig” på adressen https://www.facebook.com/aldrigmerekrig/

Tom Paamand har også sin egen hjemmeside http://fred.dk/

Tom Paamand, redaktør på AMK-nyt
Forside af AMK-Nyt april 2022

Skriv et svar