Tue Magnussen om fredsdemoen i København 5. marts efter Ruslands invasion og krig i Ukraine

Hør fredsaktivisten Tue Magnussen fortælle til netmediet Flygtninge og Fred fra hans  oplevelser fra  deltagelse i den omdiskuterede fredsdemonstration i København d. 5. marts 2022, hvor noget over 500 deltagere deltog. (Lydfilen ligger nederst efter fotos)

Grundlaget:

Nej til Ruslands invasion i Ukraine – Stop for alle krigshandlinger nu – For fred og nedrustning.

Vi har stærkt brug for fred i verden. Vi må igangsætte en spiral af dialog og nedrustning, for at nedtrappe konfliktniveauet og etablere en fredelig verden og et fredeligt Europa. Vi siger derfor nej til aftalen om, at der skal være amerikansk militær i Danmark. Vi siger nej til atomvåben på dansk jord.

Vi opfordrer også til gensidig nedrustning og politiske forhandlinger for en fredelig løsning på konflikten i Ukraine. Vi siger nej til konfliktoptrapning fra både Ruslands og NATOs side og stop for invasionen af Ukraine. Fredsforhandlinger nu. Støtte til fredselskende kræfter i Rusland og Ukraine. Nej til dansk krigsdeltagelse. Ja til humanitær bistand.”

16 fredsorganisationer og partier stod bag demoen https://solidaritet.dk/fredsdemonstrationer-5-marts/  El Internationale udvalg.

Samtalen her med EL-medlemmet og freds- og menneskerettighedsaktivisten Tue Magnussen, som er engageret i både ”Forbyd atomvåben – ICAN i Danmark” Fredsministerium og FN-forbundets Freds- og konfliktløsningsudvalg, drejer sig især om de aktuelle udfordringer for hvordan vi kan arbejde for sikring af en bæredygtig fred i Europa og verden, som forudsætter befrielse fra atomvåbnenes permanente terrortrussel.

Tue Magnussen har mailadressen tuemagnussen@gmail.com

Tue Magnussen
To unge demonstranter foran Christiansborg Slotsplads. Skiltet tv. lyder “Nej til krig”
Fagforeningsflag og bannerere prægede demonstrationen, der ankommer til Christianborg Slotsplads.
Undervejs voksede demonstrationen fra de godt 500 deltagere ved starten ved de to ambassader.
T.v. ses medlem af Enhedslistens Internationale Udvalg Mikael Hertoft med demonstrationens hovedparole. 
Bannere og højtaler-
vogn i spidsen af freds-demonstrationen, der her ankommer til Christiansborg Slotsplads.
Demonstrationen foran den amerikanske ambassade

Skriv et svar