Udenrigsminister Jeppe Kofod i samråd om atomvåbennedrustning

På foranledning af Chr. Juhl (EL) har Udenrigsudvalget kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod i åbent samråd om traktaten om ikke-spredning af Atomvåben, som også indeholder et krav til atommagter om afrustning (NPT-aftalen fra 1968). Samrådet fandt sted den 25. juni 2021.

Udvalget havde bedt ministeren om at redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage i forbindelse med den 10. gennemgangskonference om ikke-spredningstraktaten, og hvilken rolle ministeren mener, at de 16 lande bag Stockholminitiativet, kan spille. Samtidig bedes ministeren redegøre for, om FN’s forbudstraktat kan fungere som et supplement til at vitalisere NPT-traktaten og endelig om folkeretslige eksperter kan undersøge, om dansk tilslutning til FN’s forbudstraktat er i konflikt med NATO-medlemskab. Endelig bedes ministeren tage stilling til, om Danmark vil deltage som observation ved møde om forbudstraktaten i Wien den 12. – 14. januar 2022.

Flygtninge og Fred/Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her hele samrådsdebatten i håb om at mange i Danmark er interesseret i at holde sig informeret om debatten om afskaffelse af atomvåben, som på det seneste især har centreret sig om Danmarks afvisende holdning overfor at tilslutte sig den nye FN-traktaten om globalt forbud mod atomvåben (TPNW)

Man kan også aflytte samrådet via Folketingets hjemmeside på https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/URU/kalender/55643/samraad.htm

Her en efterfølgende kommentar af Tom Paamand på 210624Samraadet-om-ikke-spredningstraktaten 

som også indeholder ICANs rapport med opfordring til NATO om at droppe atomvåben i sin sikkerhedsstrategi.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i åbent samråd i Udenrigsudvalget indkaldt af Chr. Juhl (EL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Juhl (Enhedslisten) har indkaldt udenrigsministeren for at svare på spørgsmål om atomvåbenafrustning

 

 

 

Skriv et svar