Unge 1.generationsdanskere fortæller om Dansk Afghansk Humanitær Forenings nyeste udviklings- og nødhjælpsaktiviteter sammen med afghansk NGO

Vi hører DAHF’s forperson Fariha Olawi og kasserer Nasima Olawi fortælle om den nyeste leverance af genbrugsudstyr, især skolemøbler og computere med mere som er blevet indsamlet i Danmark og især i Frederikshavn til uddeling til skoler og sociale institutioner i provinsen Herat i Afghanistan. Dertil hører vi om den omhyggelige uddelings- og evalueringsprocedure, sydpartneren NGOen OLAWI udfører for at sikre, at udstyret kommer de tiltænkte slutbrugere, som fattige og skolepiger til gavn, hvilket har givet meget ros til OLAWI fra den evalueringsekspert som DAHF’s økonomiske samarbejdspartner Genbrug til Syd har sendt til Herat for at vurdere hele det sociale udviklingsprojekt.

Desuden hører vi om et helt nyt projekt hvor Fariha og Nasima som lægestuderende skal uddanne afghanske lærere til at undervise andre afghanere i førstehjælp, men må dog afvente at der bliver styr på coronaepedemien. Og ikke mindst er der i samarbejde med ACERA et nødhjælpsprojekt på vej, som skal nå ud til de fattigste coronaramte afghanere..

Og vi får at vide at Nasima og Fariha gerne tager ud til møder på skoler, i institutioner, virksomheder og foreninger for at fortælle og vise lysbilleder om deres arbejde i Afghanistan i DAHF-regi og hvorfor arbejdet er så værdifuldt for dem at de gerne gør det som frivillige.

Fariha og Nasima opfordrer også interesserede til at læse mere på DAHFs Facebookside ”Dansk Afghansk Humanitær Forening”https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening og specielt at studere den PowerPoint, der ligger der med sin rige billeddokumentation på det hjælpe- og udviklingssamarbejde som DAHF og Organisation for Local Assistance Wellbeing and Improvement, (OLAWI) udfører i Herat i Afghanistan,

Interesserede i et oplysningsmøde eller i et aktivt medlemskab med deltagelse i indsamling af udstyr mv. er velkomne til at henvende sig pr mail til info@daahf.dk eller til forpersonen Fariha Olawis mailadresse fariia@live.com. Dobbeltinterviewet med forpersonen Fariha Olawi og kassereren Nasima Olawi foregik d. 26. september 2020.

Brug gerne linket her til DAHF’s nyhedsbrev for september 2020 200921Nyhedsbrev-DAHF-2020-1809-2

Husk at at det er muligt at finde tidligere udgivelser om DAHFhttps://flygtningeogfred.dk/dialog, hvor der i øvrigt også ligger ca 1500 dialog-udgivelser fra perioden 2004-2019

Nasima kasserer og Fariha forperson i DAHF

 

DAHF-logo

DAHF-bestyrelse 23.06.2019

Intervieweren skulle med

Skriv et svar