Danske politikere ignorerer faren ved våben styret af kunstig intelligens

Hør Poul Ech Sørensen fortælle om den aktuelle eksplosive teknologiske udvikling som muliggør at droner nu  kan udvælge et levende mål og tilintetgøre et menneske – helt uden menneskelig medvirken. Poul Ech Sørensen fra Esbjerg Fredsbevægelse tegner et dystert billede for de fremtidsperspektiver det giver for mennesker ja hele menneskehedens overlevelse, hvorfor det er nødvendigt at fredsbevægelsen bliver så stærk at den kan råbe politikerne op i tide inden våben styret af kunstig intelligens tager magten fra de politisk ansvarlige og prisgiver os alle til ragnarok

Man kan læse mere om automatiserede dræberdroner og –robotter på Esbjerg Fredsbevægelses hjemmeside på https://www.peaceweb.dk/robotter.htm

Man kan høre et tidligere  foredrag på engelsk om dræberrobotter af Poul Ech Sørensen, som kan aflyttes som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside:

https://flygtningeogfred.dk/dialog/fred/180520PoulEckS0erensen-Auto.Draeberrobotter-degerfors96.htm

I øvrigt finder man Esbjerg Fredsbevægelses hjemmeside på https://www.peaceweb.dk/index.htm

Og  Facebooksiden på https://www.facebook.com/EsbFredDanmark/

Poul Ech Sørensen kan kontaktes  via mailadressen poul@peaceweb.dk

Poul Ech Sørensen, Esbjerg Fredsbevægelse
EsbjergFredsbevægelse

 

Skriv et svar