Danmark bør tage 2000 FN-kvoteflygtninge om året – ikke kun regeringens sølle bud på 200

Netradioen Flygtninge og Fred interviewer her cand. mag. Tue Magnussen, som  begrunder hvorfor Danmark i humanismens og den internationale solidaritets navn bør tage mindst 2000 FN-kvoteflygtninge om året. Tue Magnussen fortæller at FN-forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke m.fl. støtter kravet til regeringen om at tage mindst 2000 kvoteflygtninge årligt, hvilket vil  nærme Danmarks niveau til de øvrige skandinaviske lande og kan  være med til at rette lidt op på Danmarks flygtningepolitiske deroute i de sidste mange år.

Netradioen Flygtninge og Fred interviewer her cand. mag. Tue Magnussen, som  begrunder hvorfor Danmark i humanismens og den internationale solidaritets navn bør tage mindst 2000 FN-kvoteflygtninge om året. Tue Magnussen fortæller at FN-forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke m.fl. støtter kravet til regeringen om at tage mindst 2000 kvoteflygtninge årligt, hvilket vil  nærme Danmarks niveau til de øvrige skandinaviske lande og kan  være med til at rette lidt op på Danmarks flygtningepolitiske deroute i de sidste mange år.

Det er muligt at træffe Tue Magnussen via mail på tuemagnussen@gmail.com

Tue Magnussens Facebookside ”Tue Magnussen”  har adressen https://www.facebook.com/profile.php?id=100008910216768

Tue Magnussen er  aktiv bl.a. i FN-forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke, Forbyd Atomvåben/Ican Danmark, Fredsministerium og skriver  bl.a. på  Globalnyt.dk og  Solidaritet, senest

Opsang til Tesfaye: Danmark bør modtage 2.000 FN-kvoteflygtninge om året | Globalnyt  https://globalnyt.dk/content/opsang-til-tesfaye-danmark-boer-modtage-2000-fn-kvoteflygtninge-om-aaret

Donald Rumsfeld blev 88 år og aldrig straffet | Globalnyt 

Flygtningepolitik: Venstrefløjen må overveje, hvornår nok er nok | Solidaritet

Det er muligt at træffe Tue Magnussen via mail på tuemagnussen@gmail.com

Tue Magnussen

1 tanke om “Danmark bør tage 2000 FN-kvoteflygtninge om året – ikke kun regeringens sølle bud på 200”

 1. Selvfølgelig skal Danmark tage mindst 2000 kvoteflygtninge om året.

  Danmark skal også sikre trygge og ordentlige forhold under deres ophold i Danmark. Flygtningene har krav på et liv i fred med deres kære familiemedlemmer. De har krav på menneskeværdigt liv, et ordentlig sted at bo,. Hvor de kan vokse og udvikle sig. De skal integreres i det danske samfund og have ret til skolegang og UDDANNELSE.

  De skal ikke gå med en bestandig frygt for hjemsendelse, til en grusom. Krig, de er flygtet fra og som vil være livstruende for dem.
  De skal ikke tvangsangbringes i ASYL fængsler, hvor deres liv går i stå.
  De skal heller ikke adskilles fra deres familiemedlemmer og gå i evig angst for, hvad der sker med dem.

  DEN DANSKE UDLÆNDINGE POLITIK OVERSKRIDER TOTALT DE INTERNATIONALE. MENNESKERETTIGHEDER,.
  OG ER FORBRYDELSE MOD DE NØDSTEDTE FLYGTNINGE,
  DANMARKS SPLITTELSE AF BEFOLKNINGEN OG DANMARKS RENOMMÉ I OMVERDENEN.

  DANMARK ER EN FORBRYDELSE MOD MENNESKEHEDEN.

Skriv et svar