Danmark bør tage 2000 FN-kvoteflygtninge om året – ikke kun regeringens sølle bud på 200

Netradioen Flygtninge og Fred interviewer her cand. mag. Tue Magnussen, som  begrunder hvorfor Danmark i humanismens og den internationale solidaritets navn bør tage mindst 2000 FN-kvoteflygtninge om året. Tue Magnussen fortæller at FN-forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke m.fl. støtter kravet til regeringen om at tage mindst 2000 kvoteflygtninge årligt, hvilket vil  nærme Danmarks niveau til de øvrige skandinaviske lande og kan  være med til at rette lidt op på Danmarks flygtningepolitiske deroute i de sidste mange år.

Netradioen Flygtninge og Fred interviewer her cand. mag. Tue Magnussen, som  begrunder hvorfor Danmark i humanismens og den internationale solidaritets navn bør tage mindst 2000 FN-kvoteflygtninge om året. Tue Magnussen fortæller at FN-forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke m.fl. støtter kravet til regeringen om at tage mindst 2000 kvoteflygtninge årligt, hvilket vil  nærme Danmarks niveau til de øvrige skandinaviske lande og kan  være med til at rette lidt op på Danmarks flygtningepolitiske deroute i de sidste mange år.

Det er muligt at træffe Tue Magnussen via mail på tuemagnussen@gmail.com

Tue Magnussens Facebookside ”Tue Magnussen”  har adressen https://www.facebook.com/profile.php?id=100008910216768

Tue Magnussen er  aktiv bl.a. i FN-forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke, Forbyd Atomvåben/Ican Danmark, Fredsministerium og skriver  bl.a. på  Globalnyt.dk og  Solidaritet, senest

Opsang til Tesfaye: Danmark bør modtage 2.000 FN-kvoteflygtninge om året | Globalnyt  https://globalnyt.dk/content/opsang-til-tesfaye-danmark-boer-modtage-2000-fn-kvoteflygtninge-om-aaret

Donald Rumsfeld blev 88 år og aldrig straffet | Globalnyt 

Flygtningepolitik: Venstrefløjen må overveje, hvornår nok er nok | Solidaritet

Det er muligt at træffe Tue Magnussen via mail på tuemagnussen@gmail.com

Tue Magnussen

Skriv et svar