Bent Melchiors tale d. 17. juni 2010 for en anstændig asylpolitik – stadig aktuel

Til minde om nyligt afdøde forh. Overrabiner Bent Melchior bringer Flygtninge og Fred her Bent Melchiors tale på Demonstration for en anstændig Asylpolitik d. 17. juni 2010 foran Folketinget arr. af Bedsteforældre for Asyl m.fl. v.

Man kan også læse Bent Melchiors manuskript på https://flygtningeogfred.dk/100717BMelchiorstalevBfYyldemo17.06.htm?fbclid=IwAR0bFP40TFpnbXnPzUfQ6q0Dpn9w_hkj1Cbs1YP6gOZMwfx24uWlZgfps9g

Man kan høre alle taler på demonstrationen for en anstændig asylpolitik, som i  2021 er endnu mere aktuel end dengang, på https://flygtningeogfred.dk/dialog/flygtninge/100617-demoanstaendigasylpol64.htm

Ære være Bent Melchiors minde og forbillede.

Brobyggeren Overrabbiner Bent Melchior taler 17. juni 2010 på demo for anstændig asylpolitik

Skriv et svar