Den skjulte alliance. Når man har mod til at se hinanden som mennesker

Interview med forfatteren Søren Peder Sørensen, som har skrevet bogen ”Den skjulte alliance – vestjysk sogns møde med de ungarske soldater under 2. verdenskrig”. Interviewet foregik d. 15. november 2021.

Vi hører bl.a. om udviklingen af kontakten mellem præsten i Lønborg sogn, Anders Bork Hansen og den ungarske kaptajn Zoltan Vilagi. Og om hvordan langfredagsgudtjenesten blev det tillidsskabende vendepunktet i mødet mellem de ungarske soldater og lokalbefolkningen, og som udviklede sig til de ungarske soldaters alliance med den danske modstandsbevægelse, hvor Bork Hansen var aktiv i et dristigt spil bag de nazistiske besætteres ryg dog uden at ville bære våben. I bogen er præsten citeret for sammenfattende om mødet med ungarerne at skrive: ”Krigens største overvinder, er tilgivelsens og forståelsens ånd” og ”Vil vi ikke arbejde for en ny ånd, ender vi med at arbejde for en ny krig”. Disse ord gør i sandhed bogen relevant i netop disse dages debat om tilbagesendelse af syriske krigsflygtninge og knivskarpe pigtråd på EU’s grænser.

Bogen kan bestilles via bogportalen.dk Eller den kan bestilles direkte på forlagets hjemmeside http://spantola.dk/ 

Forfatteren Søren Peder Sørensen har mailadressen spsfreelance@mail.dk

Forside på bogen “Den hemmelige skjulte alliance – et vestjysk sogns møde med de ungarske soldater under 2. verdenskrig”

c

Forside på bogen “Den hemmelige skjulte alliance – et vestjysk sogns møde med de ungarske soldater under 2. verdenskrig”

Raymond Hay, Anders Bork Hansen, provst Gadegaard og Mervyn Roberts
Søren Peder Sørensen Forfatter til Den skjulte Alliance

Skriv et svar