Hvad er det dog Mette Frederiksen mener om udenrigspolitik og flygtninge?

Netradioen Flygtninge og Fred har spurgt den erfarne Tue Magnussen om, hvordan mon vi skal forstå vores statsministers stærke og bombastiske udtalelser om at Danmark uden tøven skal stå udenrigspolitisk last og brat med USA i en stadig oprustning, og hvor flygtninge allerede på EU’s ydre grænse kun ses som sikkerhedstrusler for Danmark. Interviewet med Tue Magnussen blev optaget 11. november 2021

Interviewets udgangspunkt er interviewet med statsminister Mette Frederiksen i Altinget 29. oktober 2021 ved Erik Holstein: Mette Frederiksen: Danmark skal være i hjertet af EU og Nato: 211029Mette Frederiksen-i-Altinget-Holstein

Tue Magnussen har mailadressen tuemagnussen@gmail.com

Tue Magnussens Facebookside: “Tue Magnusen” https://www.facebook.com/profile.php?id=100008910216768

Tue Magnussen er aktiv i “Forbyd atomvåben – ICAN i Danmark” med hjemmesiden: “Forbyd atomvåben – ICAN i Danmark” http://www.atomvaabenforbud.nu/ 

og Facebooksiden  “Atomvaabenforbud.nu” med adressen https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156/

Statsminister Mette Frederiksens tale til Det Udenrigspolitiske Selskabs 75-års jubilæum den 29. oktober 2021:

https://www.stm.dk/statsministeren/taler/statsminister-mette-frederiksens-tale-til-det-udenrigspolitiske-selskabs-75-aars-jubilaeum-den-29-oktober-2021/

Tue Magnussens tidligere kommentar i Globalnyt til Mette Frederiksens statsbesøg i Indien: https://globalnyt.dk/mette-frederiksen-glemte-arbejdet-mod-tortur-i-indien/

Tue Magnussen, som bliver interviewet
Danmark skal underskrive og ratificere FN-traktaten om forbud mod Atomvåben
ICAN – International campagn to Abolish nuclear weapen

 

Skriv et svar