Er Danmark et demokrati eller et flertalsdiktatur?

Automatisk statsborgerskab efter 10 år

 

10 procent er udelukket fra at deltage i demokratiet, selv om et demokrati skal tage hensyn til mindretal, udtaler Anne Nielsen landsrådsmedlem i SOS Racisme til netradioen Flygtningeogfred.dk  d. 12. juni 2020.
Anne Nielsen gennemgår nogle stramninger for opnåelse af dansk indfødsret/statsborgerskab. Det er stramninger, som hindrer flygtninge og indvandrere og til dels deres børn i at få stemmeret og dermed deltage i det politiske. Der er en pendant til afroamerikanere i USA, som før borgerrettighedsbevægelsen havde vundet den politiske kamp, blev hindret i at stemme ved valg. Der diskuteres også hvilke politiske, sociale og personlige konsekvenser denne politiske umyndiggørelse efterhånden vil få – hvis altså den hvide indfødte majoritet bare lukker øjnene og lader stå til – og de 10 % i Danmark uden stemmeret også bare lader stå til.
Anne Nielsen opfordrer alle til at støtte borgerslaget om statsborgerskab til alle ustraffede efter 10 års ophold i Danmark. Borgerforslaget findes på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03840  

Via linket  https://sameksistens.dk/er-danmark-et-demokrati-eller-et-flertalsdiktatur/

kan man få adgang til at læse Anne Nielsen kronik: “Er danmark et demokrati eller et flertalsdiktatur?”
Der er også link til en definition på hvad demokrati grundlæggende må være forkortet til ALADDIN: https://usercontent.one/wp/flygtningeogfred.dk/wp-content/uploads/2020/06/200612-Definition-på-ideelt-demokrati-ALADDIN.docx?media=1644878725

Hjemmeside for Anne Nielsens forening SOS Racisme er http://www.sosracisme.dk/

Facebookside for SOS Racisme: SOS Racisme Danmark er https://www.facebook.com/sosracis.dk/

Skriv et svar