Fawaz Alzatto om hvorfor demo i Aalborg m.fl. byer d. 19. maj for at standse deportation af syriske flygtninge.

Fawaz Alzatto, selv i sin flygtet fra Syrien, fortæller om hvorfor alle mennesker i Danmark bør støtte op om at stoppe de planlagte deportationer af syriske flygtninge fra Damaskus-området, som flygtningene slet ikke trygt kan vende tilbage. Dels fordi tilbagevendte flygtninge slet ikke kan stole på Assad-regimets sikkerhedsstyrker, der som et produkt af 10 års krigs-forråelse med vilkårlig og ukontrolleret magtudøvelse typisk vil mishandle de hjemkomne som modstandere eller forrædere. Og dels fordi mulighederne for at overleve som nytilkomne med bombede hjem, fødevaremangel og arbejdsløshed vil være yderst vanskelig. En situation som da også afholder alle andre lande fra at hjemsende flygtninge til Syrien.

Og Fawaz tilføjer: Folk risikerer også, at blive udsat for tvungen forsvinden, og systematisk tortur, og afpresning. Og generelt stoler syrere i dag ikke på Bashar al-Assads regime, for folk husker, hvad der skete i 80’erne  da Assads far,  Hafiz Al-Assad, var ved magten, hvor der også var et masseoprør mod hans regime. Det besvarede Hafiz Al-Assad  med massedrab, så folk blev modløse. Så arresterede Hafiz Al-Assad -regimet efterfølgende folk , og mange “forsvandt” og deres uskyldige familiemedlemmer blev blacklistet.

Fawaz Alzatto giver også praktiske oplysninger til brug for de forhåbentligt mange nordjyder, som vil deltage i demonstrationen d. 19. maj kl. 18:00 på Gabels Torv i Aalborg lige uden for Friss P-hus og overfor Salling. Interviewet med Fawaz Alzatto er optaget d. 11. maj 2021

Læs gerne opslaget om demonstrationen d. 19. maj i Aalborg på  https://www.facebook.com/events/387496419617420/ hvoraf fremgår at talerne er Haifa Awad, Hans Hyttel samt den udvisningstruede 18-årige studerende Nadia Domani. Desuden musik.

Er man interesseret i at vide mere er man velkommen til at henvende sig til Fawaz Alzatto der har mailadressen fr.tz.fr@gmail.com

Her er links til nærmere oplysninger om demonstrationer for syrernes forbliven i Danmark i foreløbigt hele 23  danske byer:

BESKYT SYRERNE, OG VIS DIN OPBAKNING D. 19. MAJ!🙏❤️
Demonstrationerne breder sig i hele landet!
Links til demonstrationer:

Desuden bliver der senere demonstration i Hjørring d. 22. maj og i Frederikshavn d. 12. juni

Fawaz Alzatto

Skriv et svar