Oplæg af Klaus Arnung, Danske læger mod Kærnevåben om Atomvåben på fællesmøde i Fredsministerium.

Formanden for Danske læger imod Kærnevåben, Klaus Arnung fortæller om atomvåbnenes konsekvenser når de de før eller siden med stor sandsynlighed vil blive brugt – en sandsynlighed der aldrig har været større end i øjeblikket, hvor der udvikles mindre taktiske atomvåben beregnet til at afskrække med men faktisk også til at blive anvendt Om den  gældende 52-år gamle ikke-spredningstraktats impotens med hensyn til afrustningsdelen. I forbindelse af hvordan man skulle få vækket danskerne til at forstå nødvendigheden af at underskrive borgerforslaget om at Danmark skal støtte FNs traktat der forbyder atomvåben, så fremhævede Klaus Arnung også at arbejde for ICAN Cities Appeal. På Zoom-mødet  drøftedes også hvordan bevægelsen Forbyd atomvåben skulle manifestere sig d. 22. januar 2021, dagen hvor FN-traktaten mod atomvåben træder i kraft. Fredsministeriums fællesmøde blev afholdt d. 10. november 2020.

Fredsministeriums hjemmeside er http://fredsministerium.dk/    

og Facebookside er  https://www.facebook.com/Fredsministerium.dk/

Hjemmeside for Danske læger mod Kærnevåben https://danskelaegermodkernevaaben.dk/nyheder-om-dlmk 

Såvel danske læger mod Kærnevåben som Fredsministerium er partnere i ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons  som har webadressen https://www.icanw.org/

og Facebooksiden International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) https://www.facebook.com/icanw.org  

Hør også Freds- og konfliktforsker Ole Wæver forklare om betydningen af at Danmark tilslutter sig FN-traktaten mod Atomvåben: https://flygtningeogfred.dk/hoer-konfliktforsker-ole-waever-om-atomvaabens-oejeblikkelige-farlighed-og-debat-herom/

Del og link gerne til de ovennævnte hjemmesider og Støt også Borgerforslaget: Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087

Formand for Danske Læger mod Kærnevåben Klaus Arnung der holdt oplæg

Skriv et svar