Gymnasielærer om lærebogen Danmarks kulturmøder med Mellemøsten.

Her fortæller Paul Rode Andersen, pensioneret gymnasielærer i samfundsfag og dansk om Iman Hassanis lærebog ”Danmarks kulturmøder med Mellemøsten  – fra Vikingetiden til krigen mod terror”, som han selv gerne ville bruge med dens postkoloniale tilgang. På baggrund af de meget negative anmeldelser af bogen der er kommet, så havde han skrevet dette i et brev til forfatteren, som vi får læst op. Afslutningsvist debatteres, hvorvidt der kan være særlige grunde til de negative reaktioner.

Interviewet med tidl. lærer ved Frederikshavn Gymnasium og HF, Paul Rode Andersen, blev optaget d. 6. december 2022 til Flygtninge og fred https://flygtningeogfred.dk/ og Dialog på Frederikshavn Lokalradio

Her er link til Paul Rode Andersens mail til forfatteren Iman Hassani: 220907Paul-R.Andersens-mail-til-Iman-Hassani

Det senere udgivne retteblad til s. 168 i Iman Hassanis bog 221122retteark-til-DKs-kulturmoederaf-Iman Hassani

Link til tidl. anmeldelser af  bogen Iman Hassani: ”Danmarks kulturmøder med Mellemøsten” 221213Links-til-anm.-af-bogen-Iman-Hassani-DKs-kulturmoederMedMellemoest

Bogen Iman Hassani: ”Danmarks kulturmøder med Mellemøsten” er udkommet i 2022 på forlaget Frydenlund, ISBN 978-87-7216-392-5

Iman Hassani er lektor på Falkonergårdens Gymnasium & HF-kursus, hvor hun underviser i historie og engelsk samt beskikket censor ved de danske universiteter. E-mail er ih@falko.dk

Forside af gymnasielærebogen “Danmarks kulturmøder med Mellemøsten” af Iman Hassani udgivet på forlaget Frydenlund i 2022
Paul Rode Andersen pensioneret gymnasielærer i samfundsfag og dansk ved Frederikshavn gymnasium og HF

Skriv et svar