Reportage fra ”Hele verden i Frederikshavn kommune” 2022

Dialog på Frederikshavn Lokalradio og netradioen ”Flygtninge og Fred” bringer her en reportage fra kulturbegivenheden ”Hele verden i Frederikshavn kommune” som i 2022 havde temaet ”Fred i verden”. Vi bringer klip fra lydsiden fra mangfoldige stort set ikkevestlige musik- og sangindslag, bl.a. fredssange, samt med tilhørende klapsalver der illustrerer stemningen.

Der åbnes med tale af borgmester Birgit Hansen og ellers med direktør Stener Glamann fra Tankegang som konferencier dagen lang.  Sammen med at man hører tale, sang og musik ved brug af lydlinket – som her ligger nederst – så kan man med fordel samtidigt følge med i programmet for de talrige indslag på scenen, som ligger her lige nedenfor. Desuden er der her efter fotos fra Aulaen med scenen også en oversigt over de mange udstillinger og fotos fra dagen og specielt fra en ”Fred i verden-udstilling” af genbrugte plakater, opslag og bøger. ”Hele verden i Frederikshavn kommune” foregik d. 1. oktober 2022

Videoklip med multietnisk dansegruppe: https://www.youtube.com/watch?v=0ktf9EDG-zk

Se gerne også en video samt programmer på https://www.facebook.com/heleverdenifrederikshavn

Stener Glamann fortæller om eventen ”Hele verden i Frederikshavn” lørdag d. 1. oktober. https://flygtningeogfred.dk/stener-glamann-fortaeller-om-eventen-hele-verden-i-frederikshavn-loerdag-d-1-oktober/

Man vil kunne finde reportager fra tidligere år ved at søge på Hele verden i Frederikshavn på https://flygtningeogfred.dk/

Fejl og mangler rapporteres gerne til post@arnehansen.net

Logo for Hele Verden i Frederikshavn 2022, hvor duen symboliserer fred i verden, som er årets tema.
Program for sceneoptræden. Hertil kommer så de spontane indslag.
Konferencier Stener Glamann leder fleksibelt med inddragelse af spontane indslag
De mange fremmødte lytter til borgmester Birgit S. Hansens velkomsttale til især de mange etniske minoritetsdanskere der var mødt frem
… og der stod folk i sidegangene
En multietnisk dansegruppe spontant opstået på et tidligere “Hele verden i Fredeerikshavn
Og deres publikum her senere på dagen
Ved afslutningen af eventen blev ukrainerne hyldet
Oversigt over de grupper der udstillede og hvoraf mange serverede smagsprøver. Desværre måtte vi i år undvære de sædvanlige russiske deltagere og hvorfor kan man bare gætte på og tænke over.
Midiya Mustafa i Frederikshavn Bydelsmødres bod
Borgmester Birget S. Hansen giver ildsjælene i bydelsmødrene sin velsignelse
Udsigt ud over landskabet af boder i “Mediateket”
De serverede lækker mad på congo-maner
Veronica, et glad møde med en gammel bekendt fra ankomsten til Danmark i sin tid
Et vue over udstillingen “Fred i verden” set fra en flygtninge-vinkel som var i 2022 var temaet for “Hele verden i Frederikshavn kommune”. Det er alt sammen genbrugt materiale helt fra 1980erne og til 2022. Og tidl. flygtninge her i Frederikshavn kommune vil sikkert kunne nikke genkendende til en del af det?
Planche 1: Hvor der er krig er der flygtninge, så hvad kan vi gøre for at forhindre had og krige og dermed afskaffe årsager til at mennesker må flygte? Forstør gerne billedet så teksterne kan læses
Planche 2 om oprustningens onde cirkel og risiko for atomvåbens destruktion af jordens folk og klima
Udstilling af bøger om flygtninge og fredsproblematikker. Her er bøger om fred i front – lige til at købe som julegave.
Her er bøger omkring flygtningeproblematikken. Hvordan kan vi gøre det bedre? – Også lige til at købe som julegave.
– og så kan man vist læse aalle bogtitlerne og forfattere
Planche 2 bliver herfra opdelt i 4 adskilte dele, som forhåbentligt gør teksterne læsbare
Midterste del af planche 2 til overvejelse
Nederste del af planche 2::
Skabelse af had, fjendebilleder og dehumanisering må vi aktivt forebygge (fortsat under næste billede)
– gennem samarbejde om at få gennemført FNs verdensmål for bæredygtig fredelig udvikling, som sætter fokus på at bekæmpe den voksende uligheds konsekvenser, som fredsforskeren Johan Galtung kalder strukturel vold og som vi må til livs hvis vi skal få styr på klimaødelæggelsen, som også militarismen bidrager til og med atombomben kan risikere at fuldende på øjeblikke. Så vi må tage os sammen og samarbejde.

 

 

Skriv et svar