Hiroshimadag i Aarhus og kampagne for borgerforslag at Danmark skal tilslutte sig FN’s forbud mod atomvåben.

Reportage fra Århus mod Krig og Terrors højtideligholdelse af 75 års dagen for atombomben over Hiroshima d. 6.8.20 – sammen med FN-forbundet, Danske Læger mod Kernevåben og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.
Mødet var samtidig startskud på en landsdækkende kampagne for et borgerforslag om, at Danmark skal tilslutte sig FN’s forbud mod atomvåben.
Netradioen ”Flygtningeogfred.dk” bringer her oplæg fra følgende: Diddi Hansen fra FN-forbundet om indsatsen for atomnedrustning i FN-regi, Poul Revsbech fra Danske læger mod Kernevåben fortalte om hvordan sprængningen af et atomvåben dræber øjeblikkeligt ved tryk- og varmevirkningen og snigende gennem radioaktiviteten og sultedøden gennem det radioaktive støvs atomvinter. Og for lægen var der kun forebyggelsen at satse på. Vi hører også Hanne Lindstrøm fra Kvindernes Internationale liga for fred og Frihed og Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror om hvorfor en kampagne for et dansk ja til FNs forbud mod atomvåben måtte være det første skridt for at få stoppet højspændingens faretruende atomoprustningsspiral. Mødet sluttede med debat om hvordan man kunne bidrage til at skabe opmærksomhed om risikoen for en atomkrig og indgå i dialog med sine medmennesker om hvad der måtte gøres.
Carsten Andersen sluttede med at opfordrer alle til at skrive under på borgerforslaget, som hvis vi når op på over 50.000 underskrifter vil forpligte Folketinget til at behandle borgerforslaget om at Danmark skal tilslutte sig FN’s traktat om forbud mod atomvåben. Og det skal nås inden d. 20. januar 2021.
Som hjælp hertil henviste Carsten til kampagnen for atomvaabenforbud.nu , som har etableret netsiden http://www.atomvaabenforbud.nu/ med link til Facebooksiden “Atomvaabenforbud.nu” https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156 , hvor man kan følge med og deltage i debatten om dansk tilslutning til FNs forbudstrakat, som i øjeblikket kun mangler 7 landes ratificering for at træde i kraft.

Se også Facebooksiden for Århus mod Krig og Terror https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror/

Carsten Andersen
Tilhørere
Åkander efter japansk skik

 

 

Skriv et svar