Hør om den nordiske konference om den glemte konflikt i Vestsahara – Hvordan løser vi den?

Netradioen Flygtninge og har her interviewet Lave Broch, en af de ledende kræfter bag arrangeringen af den internationale konference:

Nordic Conference on the Conflict in Western Sahara – how can the conflict be resolved before it escalates?

Lauge Boch går hurtigt henover historikken for verdens sidste koloni, da den er glimrende fortalt af leder af FN-bevogtningsstyrken Knud Moesgaard, i podcasten ” Vestsahara, den sidste koloni ” da den kan høres på https://flygtningeogfred.dk/vestsahara-den-sidste-koloni-som-tidl-fn-missionsleder-kurt-mosgaard-her-beretter-om/

Og desuden handler konferencen om løsning af konflikten.

Og her trækker Lauge Boch de væsentligste ting frem, som at den fremmødte repræsentant for Vestsaharas indbyggere, Saharawiernes militære gren, dr. Sidl Omar, Polisarios FN-repræsentant insisterer for at få gennemført den folkeafstemning, som FN besluttede for mange år siden, men som EU-lande som Spanien, Frankrig og til dels Danmark bare skøjter henover i deres fiskeriaftaler med Marokko .

Herudover fortalte den norske NGO-repræsentant Erik Hagen morsomt om hvordan Danmark nu svigtede den fællesnordiske indsats for befolkningen i Vestsahara delvist kolonialiseret af Marokko og som i sidste ende kan true med at åbne grænserne nordpå for flygtninge til EU. I øvrigt medvirkede Christoffer W. S. Ross om FNs muligheder og leder af Ålandsøernes fredsforskningsinstitut Sia Spilliopoulou om de nordiske landes muligheder og udfordringer. Desuden de danske folketingsmedlemmer Søren Søndergaard (EL) og Chr. Friis Bach (rad), medens de øvrige danske partirepræsentanter i Udenrigsudvalget som det Marokanske Udenrigsministerium valgte ikke at deltage i dette sandheds- og forsoningsmøde.

Mødet, som Lave Broch her fortalte om, afholdtes d. 14. november 2023. Mødearrangører var den danske FN-forenings freds- og konfliktløsningsudvalg, hvis formand Finn Reske-Nielsen afsluttede den vellykkede konference om en glemt konflikt, som ovenikøbet som kolonikonflikt har mange lighedspunkter med den aktuelle Israelske-palæstinensiske.

Lave Broch træffes pr mail broch1@hotmail.com

Logo for FN-fundet, som arrangerede konferencen om den glemte konflikt i Vestsahara, Verdens sidste koloni

 

Skriv et svar