Hør om Militæret, magten og miljøødelæggelserne her og d. 13. juni som livestream fra klimateltet

Formanden for Fredsministerium, Hasse Schneiderman fortæller her i interviewet om MILITÆRET, MAGTEN OG MILJØØDELÆGGELSERNE
– OM VEJEN TIL EN GLOBAL IKKE-MILITÆR & ØKOLOGISK SIKKERHEDSPOLITIK

Hasse Schneiderman mener at Klimapolitiske løsninger og opfyldelse af FN’s verdensmål kan give mere sikkerhed end de penge, der bruges på fortsat oprustning. Krige er i sig selv ødelæggende for miljø og klima og den globale militærindustris og militærapparats miljø- og klimaaftryk er grotesk stort

Hasse Schneidermann fra Fredsministerium og Palle Bendsen fra NOAH udforsker forbindelserne mellem militærsystemerne og miljøødelæggelserne – og de økonomiske og politiske magtsystemer, der ligger bag begge dele. Sammen peger de på nødvendigheden af et sikkerhedspolitisk paradigmeskifte.

Hasse Schneidermann fortæller at han og Palle Bendsen  vil holde oplæg om ”Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne” som bliver live streamet fra det virtuelle klimatelt lørdag 13. juni kl 11:20-12:10 som led i det alternative folkemøde som Klimabevægelsen arrangerer. Du kan se programmet for de tre ”folkemødedage” og få adgang til de mange debatter her: https://www.klimatelt.dk/
Interviewet med Hasse Schneidermann foregik d 6. juni 2020.

Hasse Sneidermann Fredsministerium og Palle Bendsen, NOAHs tekst om krig og Klima: https://usercontent.one/wp/flygtningeogfred.dk/wp-content/uploads/2020/06/200606Hasse-KrigogKlimaprojektmed-NoAH.odt?media=1718468335

Fredsministeriums hjemmeside http://www.fredsministerium.dk/

Fredsministeriums Facebookside: https://www.facebook.com/Fredsministerium.dk/

Mail til Fredsministeriets formand Hasse Schneidermann: hasse.schneidermann@gmail.com

NOAHs hjemmeside: https://www.noah.dk/

NOAHs Facebookside NOAH: https://www.facebook.com/miljoeretfaerdighed

Mail til Palle Bendsen, NOAH: pnb@ydun.net

 

Skriv et svar