Hør vælgermødet hvor alle partier mener noget om verdensmålene for Frederikshavn 1.del

Her følger optagelse af vælgermødet på Frederikshavn Bibliotek d. 26. oktober 2021 med deltagelse af følgende byrådskandidater fra alle de 7 partier, der stiller op. Kandidaterne er her opført  i samme rækkefølge som de ses på billedet nedenfor:                                                                    Birgit S. Hansen, Socialdemokratiet liste (A) på stemmesedlen d. 16. november
Pernille Christensen , Enhedslisten De rød-grønne (Ø)
Mette Hardam Venstre Danmarks Liberale parti (V)
John Lamp Henriksen Konservative Folkeparti (C)
Christina Lykke Eriksen Socialistisk Folkeparti/SF (F)
Marlene Sørensen Dansk Folkeparti (O)
Jens Nygaard Ny Borgerlige (D)

Ifølge programmet skulle debatten deje sig om:
Hvordan sikrer vi den folkelige forankring af FN-verdensmålene, og hvilken rolle spiller kulturen og folkebiblioteket?
Relevante lokale emner i perspektiv af verdensmålene fx:
Verdensmål 4 om uddannelse – herunder fx bosætning, tiltrækning af forskellige uddannelser, etc.
Verdensmål 9 om industri, innovation og infrastruktur.
Hvad er de vigtigste indsatsområder/verdensmål, der skal præge de næste fire år i kommunen?

Det overlades til lytterne at vurdere hvorvidt de enkelte kandidater og vælgermødet inklusive mødeleder levede op hertil?
Mødeleder var Søs Marie Serup, som dog her er beskåret til det relevante, hvorimod byrådskandidaterne er ubeskåret, selvom de betyder at visse garvede kandidater kom til at bruge uforholdsmæssig megen taletid. Af hensyn til lytterne har Frederikshavn Lokalradio for hvert kandidatindlæg indtalt kandidatens fulde navn, partiet og dets partibogstav på stemmesedlen, Bemærk at i podcastudgaven her er vælgermødet på næsten 2 timer opdelt i denne første del på 1 time og en anden del på knap en time, som ligger som en naboudsendelse.
Man kan orientere sig yderligere om de enkelte partiers valgprogrammer ved at gå på deres respektive hjemmesider på nettet .

Eller ved – hvad der nok giver det mest realistiske billede – at gå ind og lytte til den seneste byrådsperiodes byrådsdebatter, som alle ligger på Frederikshavn kommunes hjemmeside https://frederikshavn.dk/politik/byrad/hor-byradsmoderne/  som så for de fleste møders vedkommende viser videre til Frederikshavn Lokalradio https://frederikshavnlokalradio.dk/

Vælgermødet var en del af Demokratifestivalen arrangeret af bibliotekerne i Frederikshavn kommune.

Man kan nu høre 2. del af vælgermødet på https://flygtningeogfred.dk/2-del-af-vaelgermoedet-hvor-alle-partier-mener-noget-om-verdensmaalene-for-frederikshavn/

Paneldeltagerne fra venstre:                                                                                                                                                                                                                                         Birgit S. Hansen, Socialdemokratiet liste (A) på stemmesedlen d. 16. november
Pernille Christensen , Enhedslisten De rød-grønne (Ø)
Mette Hardam Venstre Danmarks Liberale parti (V)
John Lamp Henriksen Konservative Folkeparti (C)
Christina Lykke Eriksen Socialistisk Folkeparti/SF (F)
Marlene Sørensen Dansk Folkeparti (O)
Jens Nygaard Ny Borgerlige (D)
Et midter-udsnit af det store fremmøde

 

 

 

 

Skriv et svar