Hvordan ser fredsbevægelsen fremtidens sikkerhedspolitik, opgaver og gøremål

Netradioen Flygtninge og Fred bringer her anden sektion af Aarhus Fredsfestival d. 10. oktober 2021. Emnet var: Hvordan ser fredsbevægelsen fremtidens sikkerhedspolitik. Krige og konflikter?

Hvilke opgaver står vi overfor, og hvad skal vi gøre?

Vi hører følgende fremlægge deres fredsgruppes meninger (se her nederst):

Carsten Andersen for Århus mod Krig og Terror, Talemanuskript: 211010CarstenoplaegPaneldebat-på fredsfestival

og FB-side: https://www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror/

Hanne Lindstrøm fra Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed. https://kvindefredsliga.dk/   https://www.facebook.com/kvindefredsliga/

Hasse Schneidermann fra hhv Fredsministerium https://fredsministerium.dk/ , https://www.facebook.com/Fredsministerium.dk 

og Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark http://www.atomvaabenforbud.nu/ , https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156/?ref=page_internal

og Hasses manuskript: 211010HS-fredsministeriumTalepapir

Tom Paamand fra den pacifisternes organisation Aldrig Mere Krig https://aldrigmerekrig.dk/ og https://www.facebook.com/aldrigmerekrig

Toms manuskript: 211010Fredsfestival-AMK-oplaegvedTVP http://aldrigmerekrig.dk/ , https://www.facebook.com/aldrigmerekrig/

Tine Spang Olsen for Stop Terrorkrigen – ud af NATO https://www.facebook.com/stop.terrorkrigen.dk/

Og Tine spang Olsens talemanuskript: 211010Tines-OplaegFredskamp 2021

Og endelig Allan Vokstrup fra Fredsaktivisterne Aalborg men også med i Fredsminsterium , FN-forbundet og RIKO

Vi hører afslutningsvis  den aarhusianske digter Thomas Dahlgaard læse op af egne digte + strofe fra ny veteransang.

Panelet med fredsgrupperne. Fra venstre Carsten Andersen Århus mod Krig og Terror, Hanne Lindstrøm Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed, Tine Olsen Terrorkrigen – ud af NATO, Tom Paamand Aldrig Mere Krig, Hasse Sneidermann Fredsministerium, Allan Vokstrup Fredsaktivisterne.
Thomas Dahlgaard læser op af sine digte
– også unge med

Skriv et svar