Prof. Chr. Albrekt Larsen fremlægger forskning og debatterer flygtninge i kommunalvalget

Flygtninge og Fred har bedt professor Christian Albrekt Larsen ved Aalborg Universitet om et forskningsbaseret bidrag til at forstå flygtninge og indvandreres lavere valgdeltagelse især ved kommunalvalg. Og så bruge det som udgangspunkt for en debat om hvad vi kan gøre for at øge de etniske minoriteters valgdeltagelse som en væsentlig del af den demokratiske politiske integration i det danske samfund. Chr. Albrekt Larsen bliver skånselsløst stillet overfor mange – for nogen måske kontroversielle og for andre måske konstruktive – påstande og spørgsmål, som ligger udenfor den i Danmark vedtagne snævre mainstream diskurs.

Man kan læse om hvem Christian Albrekt Larsen er på https://www.aau.dk/alumni/portraetter/samfundsvidenskab/portraet/christian-albrekt-larsen—samfundsforsker-og-professor-i-velfaerdsstudier-paa-aau.cid312309

Christian Albrekt Larsen, Professor ved Aalborg Universitet

Skriv et svar