Hvad får en pensionist til at lave en kreativ enmandsdemonstration foran byrødder på vej til møde?

Ellen Brodersen-Hval fortæller herom til Dialog på Frederikshavn Lokalradio og netradioen Flygtninge og Fred, lige efter at hun havde mødt byrøddernes reaktioner på vej til byrådsmødet i Frederikshavn d. 28. oktober. Byrådsmødet  skulle bl.a. behandle punkt 7. som var et forslag af Christina Lykke om at Frederikshavn byråd skulle tilkendegive overfor regering og Folketing, at kommunen gerne ville tage 10 uledsagede børn fra den nedbrændte Moriaflygtningelejr på den græske ø Lesbos, hvis det blev aktuelt.

Der bliver talt om Frederikshavn kommunes forudsætninger med bl.a venligboerne til at tage i mod i 2015 og om en velfungerende inddragelse af  tidligere flygtninge fra Syrien. Og om hvilket signal om håb og mod på integration,  et ja vil sende til desillusionerede flygtninge i  Frederikshavn, der er blevet skræmt  af regeringens hårde love og retorik om ”hjemsendelse”. I øvrigt fortalte Ellen Brodersen-Hval, der som tidligere skolelærer har været med til at udvikle en pædagogik for 2-sproglige,  om at hun nu havde indsendt forslag til et integrationsprojekt for de små klasser.

Linket til den omtalte radioudsendelse, som har titlen ” Interview med Ellen Brodersen-Hval, som fortæller om at flytte til Voerså og om sit arbejde med 2-sprogs-pædagogik i mange år . Det er  Ellens store interesse og hvor hun som nylig pensionist stadig gerne deler ud af sin viden og kunnen.” er   https://flygtningeogfred.dk/dialog/lokalt/190830Ellen-Brodersen-Hval-2sprogsTilflytter96.htm

Ellen Brodersen-Hval ved sin demonstration foran indgangen til Frederikshavn Rådhus

Plakaten – en del af opstillingen udenfor byrådssalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt kendtes byrådets beslutning om ikke at tilbyde at tage flygtningebørn fra Morialejren først efter afslutningen på interviewet. Byrådets debat herom bringes snarest på Flygtninge og Fred. Men man kan også i stedet vælge at høre  punkt 7 via linket https://frederikshavn.dk/politik/byraad/hoer-byraadsmoederne/

 

 

Skriv et svar