Hvem er flygtning?

Betina underviser i hvilke krav der skal opfyldes for i konkrete eksempler at blive anerkendt som flygtning med beskyttelsesbehov

Vi skal nu høre juristen Betinas grundigt og klart  gennemgå flygtningekonventionens regler for kravene til at blive erklæret som en flygtning med ret til at få asyl. Bettina gør det tørre konventionsstof underholdende ved at give mødedeltagerne konkrete eksempler på asylsager, som de skal forsøge at svare på. Desuden bliver der mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte udsagn omkring behandlingen af asylsager i Danmark samt om den skærpede lovgivning senest med ”paradigmeskiftet” som dog kun fjerner betydningen af at være velintegreret, mens det var en lovændring allerede i 2015 (under Thorning-regeringen) med lempning af flygtningekonventionens krav til sikkerheden i hjemlandet for at kunne deportere, som nu bliver brugt til at forsøge at hjemsende flygtninge fra Syrien med midlertidigt ophold i Danmark.

Bettina arbejder hos UNHCR, FNs højkommissariet for Flygtninge, som skal overvåge medlemslandenes praksis på asylområdet og har en fortid som medlem af Flygtningenævnet i Danmark og har i alt  arbejdet med flygtninge i 25 år. Mødet med Betina blev optaget d. 15. juni 2019 UNHCRs telt på Folkemødet på Bornholm

Hjemmeside for FN’s Højkommissariat for Flygtninge,UNHCR, i Danmark: https://www.unhcr.org/neu/dk

Skriv et svar