Pointerne fra nordisk-russisk seminar om ”Naboer som venner” fortalt af 2 danske fredsaktivister

Helge Ratzer bestyrelsesmedlem i Fredsministerium.dk
Liss Schanke WILPF-Norge,Hasse Sneidermann, formand for Fredsministerium.dk, Ingeborg Breiness WILPF-Norge og Norges Fredsråd, Irene E. Hamborg Norsk Fredsråd.

2 begejstrede danske fredsveteraner Hasse Schneidermann og Helge Ratzer fortæller om hvad de fik med hjem til Danmark fra et nordisk- russisk-seminar om godt naboskab. De 2 gutter kom rundt om alle de emner som programpunkterne  jf det vedhæfte program, kunne kaste af sig og lidt til. Interesserede kan også danne sig en fornemmelse af dobbeltinterviewet ved at kigge på alle de tags eller stikord som er anført øverst her. Begejstringen var dels over et veltilrettelagt seminar med en masse prægtige oplægsholdere som bl.a. af Rune Rafaelsen, borgmester i Kirkenes, hvor man praktiserede det gode naboskab. Og dels over gode konstruktive fremadskuende debatter som lovede godt for det fremtidige nordisk-russiske samarbejde for afspænding og fred. Bl.a. at sætte en fælles indsats for at landene tilslutter sig FN-traktaten der forbyder Atomvåben, og for at få sat den onde spiral mellem klimaødelæggelse og militarisme på klimadagsordenen samt ikke mindst oprettelse af fredsministerier i alle de nordiske lande i første omgang.Det var den nordiske afdeling af ”Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed” med engelsk forkortelse WILPF og Norges Fredslag, som arrangerede fredsseminaret d. 3-4. februar 2020 i Oslo hos det norske fredsforskningsinsstitut PRIO.

Der er vedhæftet korte udtalelser pga seminaret. Og der vil senere her på siden komme optagelser fra seminaret der foregik på engelsk.

Læs programmet for “Nordic-Russian Seminar “Neighbours as Friends” 3-4.2020…”: 200127WILPF-Freds-SEMINAR PROGRAM 3.-4.2.2020.docx

Læs arrangørernes referat fra Nordic-Russian-seminaret:200213Statement.nordic?media=1718468335-Russiand-seminar

Og læs også Hasse Schneidermanns erfaringer og forhåbninger efter seminaret: 200213Hasse-Experiences and Hopes after Oslo Seminar

Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 95%; height: 80px;" onfocus="this.select();">

Skriv et svar