Hvordan skal kampagnen “Forbyd Atomvåben” arbejde? Oplæg af Hasse Schneidermann på dialog-møde med bl.a. Ole Wæver

Her kommer anden del af Flygtninge og Freds optagelse af den pacifistiske fredsorganisation Aldrig Mere Krigs møde om den aktuelt forøgede fare for at atomvåben skal blive anvendt og hvordan man gennemfører en effektiv kampagne for at skaffe mindst 50.000 underskrivere af borgerforslaget Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Vi hører Hasse Schneidermanns  oplæg om Hvordan skal kampagnen “Forbyd Atomvåben” arbejde? Det drejede sig bl.a. om hvad man kan gøre, når nu det har vist sig nærmest  umuligt at få de danske medier til at bringe indlæg, der nævner borgerforslaget ” Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben”. På trods af de barske medievilkår,  var der på mødet stemning for at satse på at opnå momentum når nu 50 lande har ratificeret FN’s forbudstraktat mod atomvåben, som så træder i kraft d. 22. januar 2021 og ulovliggør atomvåben i alle henseender. Og i samme måned hvor d. 10. statuskonference om FN’s ikke-spredningstraktat fra 1968/1970, skal finde sted og hvor den nyvedtagne forbudstraktat kan sikre fremdrift for atomafrustningsdelen, som atommagterne hidtil har syltet. Dette og Hasses omtale af appel fra 56 tidligere ansvarlige politikere fra NATO-lande om at tilslutte sig FN-traktaten med globalt forbud mod atomvåben(bl.a. Mogens Lykketoft og Holger K. Nielsen og Kjeld Olesen) – samt ICAN Cities Appeal – blev inddraget i mødets strategiske overvejelser. Men også at inddrage andre NATO-lande med en stærkere opinion for afskaffelse af atomvåben, til at vække et nok dansk men passivt flertal til at skrive under på borgerforslaget, hvilket imidlertid krævede mange flere fredsengagerede mennesker til at få sat i værk. Men en god ide var at videregive information om borgerforslaget og dets underskrivelse til 5 bekendte og så bede de 5 modtagere om hver især  også at videresende borgerforslaget osv. Dette og meget mere fra et konstruktivt møde kan altså straks høres her nedenfor.

Man kan læse  det åbne brev fra forh. ministre fra NATO-lande på kampagnen “Forbyd Atomvåben”s hjemmeside       http://www.atomvaabenforbud.nu/  Og til en dansk oversættelse er et direkte link: https://39a1dcfb-3d83-41b0-af0e-58da0252aec8.filesusr.com/ugd/bdb796_8af07310f89c43de875a6c738eee45b2.pdf

Det skal også nævnes at det vil være en fordel først at høre den første del af mødet med konfliktforsker Ole Wævers analyse af den faretruende globale situation som politikerne ikke har forstået og som her er link til: https://flygtningeogfred.dk/hoer-konfliktforsker-ole-waever-om-atomvaabens-oejeblikkelige-farlighed-og-debat-herom/

Og link til arrangørerne Aldrig Mere Krig med hjemmesiden Aldrig Mere Krig  http://aldrigmerekrig.dk/  og Facebooksiden Aldrig Mere Krig https://www.facebook.com/aldrigmerekrig/

Del meget gerne linkene fra både første og andet indslag fra Aldrig Mere Krig-mødet om de farlige atomvåben videre til andre der kunne være interesserede.

 

 

Hasse Schneiderman og Ole Wæver i dialog med deltagerne i Aldrig Mere Krigs møde 10.10.2020

 

 

Efter mødet om atomvåbens farlighed får Ole Wæver overrakt en Henry Herup-plakat omgivet af bl.a. Tom Paamand og Hasse Schneidermann.

 

 

 

Danmark skal underskrive og ratificere FN-traktaten om forbud mod Atomvåben

50lande har nu ratificeret FN-forbudstraktaten mod Atomvåben,, som så træder i kraft d. 22. januar 2021

Skriv et svar