Jens Thoft fortæller om sit liv som fredsaktivist og fredsordfører for SF

Den nu 75-årige Jens Thoft fortæller at Russiske prøvesprængninger af atomvåben gjorde ham til fredsaktivist i en alder af kun 15 år. Jens blev som pacifist og antimilitarist medlem af Aldrig mere Krig. Vi hører især om opblomstringen af  nye fredsbevægelser i 1980erne som Nej til Atomvåben og Kvinder for Fred rettet imod Natos og Sovjetunionens oprustningskapløb på atomvåbenraketter, og om deres  betydning for Gorbatjofs og Reagens våbenkontrolaftale, om fake news smædekampagnen om at alle fredsaktivister var kommunister og landsforrædere, som Jens Thoft fik at mærke som fredspolitisk ordfører for SF. Og efter murens fald om Nato-landenes misligholdelse af den mundtlige aftale med Gorbatjov om ikke at udvide NATO øst på som bidrog til en ny spænding og kold krig, hvor Danmark blev USA’s lydstat. En spænding som Jens Thoft er bekymret for kan resultere i en  atomkrig evt. ved et uheld. Derfor støtter han bevægelsen for at få Atomvåben forbudt. Her håber fredsaktivisten at der snarest kan udvikles en alliance mellem fredsbevægelsen og klimabevægelsen for sammen at redde Jorden og dens befolkning  fra både faren for atomkrig og den truende klimaødelæggelse. Interviewet med Jens Thoft blev optaget d. 31. marts 2020.

Jens Thofts Facebookside: https://www.facebook.com/jens.thoft

Hjemmeside for Aldrig Mere Krig, som Jens Thoft der medlem af: http://aldrigmerekrig.dk/

Og Aldrig Mere Krigs Facebookside: https://www.facebook.com/aldrigmerekrig/

Skriv et svar