Skatteeksperten Jens Thoft fortæller om det danske skattesystems elendighed og hvordan det kan gøres retfærdigt.

Jens Thoft er revisor og tidl. Skatteordfører for SF. Jens Thoft er nu 75 år men følger stadig med og har aktuelt 3 konkrete forslag til en solidarisk beskatning der ikke vil ramme virksomheder og personer, der i forvejen er økonomisk ramt af coronakrisen, nemlig en øget topskat, en genindførelse af formueskatten samt en klækkelig forhøjelse af selskabsskatten. Desuden skal statsstøtte til virksomheder betinges af at de har betalt skat i Danmark. Jens Thoft benævner de største banker som hhv. skattesvindler- og hvidvaskebanken. Men skatteminister Chr. Jensens fyringer er stadig det største problem.  Forbrug af naturressourcer og forurening skal beskattes for at fjerne den nuværende økonomiske skævvridning af økonomien, der jo sker på bekostning af kloden som levested for fremtidige generationer.

Jorden, kan som det givne naturgrundlag, ikke forøges i takt med den samfundsskabte efterspørgsel i byvækstområder efter byggegrunde til især produktion og boligforbrug. For at hindre at denne markedsdefekt  giver ulighedsskabende arbejdsfrie kapitalgevinster til jordspekulanter og boligejere, så må jordens beliggenhedsværdi beskattes. Men ifølge skatteeksperten Jens Thoft så bør beskatningen af disse samfundsskabte jordværdistigninger især først ske når grundene med boliger sælges for at undgå at en løbende jordbeskatning vil drive almindelige mennesker fra hus og hjem. Jens Thofts Facebookside

http://Jens Thofts Facebookside: https://www.facebook.com/jens.thoft

Jens Thoft

Skriv et svar