Jørn Boye om Ukraine, Rusland-Vesten-konflikten – især diplomati og løsninger.

Hør Jørn Boye Nielsen fra tænketanken Rådet for International Konfliktløsning om Ukraine, Rusland-Vesten-konflikten – især diplomati og løsninger. På baggrund af tilsendt lydspor fra Jørn Boye Nielsen-interview d. 13. februar 2022 i TV2News ved Dennis Ritter

Jørn boye Nielsen har 
Hjemmeside https:www.jornboyenielsen.dk  hvor man kan finde mange flere artikler  om konfliktløsning

og Facebook: https://www.facebook.com/jornbn  Og Linked-in: https://dk.linkedin.com/in/jørn-boye-nielsen-7b97a329

Og Jørn Boye Nielsen kan kontaktes på jornboye@gmail.com

Jørn Boye Nielsen er næstformand i RIKO, Rådet for International Konfliktløsning som har hjemmesiden https://www.riko.nu/

og Facebooksiden https://www.facebook.com/Raadetforinternationalkonfliktloesning 

samt på Twitter https://twitter.com/rikodk?s=20

 

Jørn Boye Nielsen, næstforperson i RIKO

Skriv et svar