Kan erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland bruges i Ukraine?

Vi hører her en optagelse fra Folkemødet på Bornholm arrangeret af Grænseforeningen, hvis direktør Hanne Sundin leder debatten på mødet med deltagelse af folketingsmedlem Chr. Juhl fra Enhedslisten og formand for Sydslesvigudvalget, mindretalsforsker Jørgen Kühl, professor ved Europauniversitet i Flensborg samt Jes A. Christiansen generalsekretær i Sydslesvigsk Forening.

Alle er enige i at mange af erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland vil kunne bruges i Ukraine – med udgangspunkt i de konkrete lokale forhold -, når krigen er slut. Især fremhæves vigtigheden af gensidige mindretalsrettigheder, mindretalsbefolkningernes må respektere hinandens valg af identitet og tilhørsforhold inklusive en dobbeltidentitet, samt en åben dialog hvor mindretallene inviteres med ind hvor samfundsudviklingen drøftes.

Grænseforeningen der arrangerede, har hjemmesiden https://graenseforeningen.dk/

Her finder man artikel om https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/graenselandets-historie

Paneldeltager Chr. Juhl har mailadressen christian.juhl@ft.dk

og Jens A. Christiansen Generalsekretær Sydslesvigsk Forening har jac@syfo.de 

Det dansk-tyske grænseland som forbillede
Kulturmøde-ambassadører i Grænseforeningen

Skriv et svar