Undergraver Fredsministeriums folkemødeaktiviteter demokratiet?

Netradioen Flygtninge og Fred bringer her et interview med Jan Henningsen, som er aktiv i Fredsministerium og som sådan deltog i Folkemødet på Bornholm. Interviewet blev optaget d. 19. juni 2022 lige efter Folkemødet. Jan fortalte især om sin deltagelse i et møde med titlen ” Sikkerhedssituationen i Østersøregionen.” afholdt lørdag d. 18. juni kl. 14. Her hørte Jan sit netværk Fredsministerium beskrevet som udøver af undergravende virksomhed, hvilket han opponerede imod og opnåede en fornuftig dialog herom. Resten af udsendelsen drejede sig så om hvorvidt Jan Henningsen igennem som dykker at levere dokumentation på forringelse af havmiljøet til forskellige aktivistiske miljøgrupper var en uundværlig støtte for den nødvendige demokratiske proces eller hans virke såvel henholdsvis som fredsaktivist og dokumentarist var en undergravning af demokratiet.

Folkemødets link til mødet Jan Henningsen deltog i: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/18/sikkerhedssituationen-i-ostersoregionen/ 

Jan Henningsen har mailadressen jah@gearlos.com

Og linket til Fredsministeriums hjemmeside er https://www.fredsministerium.dk/

Og Facebookside https://www.facebook.com/Fredsministerium.dk

Sidste:

Ulrik Skytte har siden (dog først efter en længere udveksling af mails med journalist og Fredsministerium-aktivist Tom Paamand) beklaget forløbet, hvis hans ord kunne opfattes som en anklage mod Fredsministerium for undergravende virksomhed:
————-
DBH-CH Skytte, Ulrik skrev den 2022-06-30 14:01:
RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

”På debatten blev dette drøftet to gange. Den ene gang hvor jeg nævnte noget om undergravende virksomhed ifm. Ruslands ageren. Den anden gang var da jeg blev spurgt ind til det af et medlem af Fredsministeriet hvorefter jeg svarede at det ikke var møntet på Fredsministeriet, men på Ruslands ageren. Hvis det er opfattet sådan beklager jeg, men det var ikke tilsigtet.

Med venlig hilsen
Ulrik ”

Fredsministeriums opslag over telt på tidl. folkemøde
Folkemødet i Allinge på Bornholm, hvor leder af Hjemmeværnet har beskyldt Fredsministerium for at drive undergravende virksomhed iflg. deninterviewede Jan Henningsen.
Logo for Folkemødet 16-19. juni 2022

Skriv et svar