Klimaforværringens og militarismens onde spiral

På fredsbevægelsens vegne håber jeg at man i klima- og miljøbevægelserne ser sammenhængen imellem klima- og miljøødelæggelsen inkl. ressourceudtømningen og så militarismen, som en ond spiral, Det er således også nødvendigt at bekæmpe militarismens misbrug af knappe naturressourcer i sine herskesyge krigsløsninger og også bekæmpe den på samme tid (nødvendige) forgiftning af menneskers sind med opbygning af fjendebilleder, der kan legitimere både konventionel krig og atomvåben. Og hvor atomvåben her udgør en lige så alvorlig selvstændig trussel mod klodens miljø og menneskers overlevelse som drivhusgasserne. Og hvor militarismens fjendebilleder samtidigt lægger gift imod at få opbygget den nødvendige globale inkluderende fredskultur, der ser samarbejdet om klodens sikring imod både miljø- og atomkrigstruslen, som den fælles eksistentielle udfordring

Vi og klimaet har brug for nedrustning

Her op til 75-årsdagen for USA Atombomning af Hiroshima d. 6. august 1945, kan en kampagne for at få Danmark til at støtte FN-traktaten for forbud mod  atomvåben, være et oplagt sted at påbegynde oplysningsarbejdet for menneskehedens afgiftning fra militarismens forbandelse. (I øjeblikket er FN-traktaten for afskaffelse af atomvåben blevet ratificeret af 40 af de 50 nødvendige lande for at træde i kraft). Besindelsen kan begynde med en samtale om, at sikkerhed for den ene part igennem militaristisk oprustning og aggression, der skaber usikkerhed og frygt hos modparten, ingen gang har på jorden. Reel sikkerhed for alle kan kun skabes gennem samarbejde om fælles sikkerhed, som Sveriges myrdede statsminister Oluf Palme pointerede. Men i dag ved vi, at en fælles bæredygtig sikkerhed også indbefatter sikring af klima, miljø og naturressourcer, hvorfor vi i fredsbevægelsen også gerne vil være aktive for miljø og klima og vi vil her invitere klima- og miljøbevægelsen til samarbejde og gensidigt støtte hinandens kampagner.

Med fredelig hilsen Arne Hansen, medlem af Aldrig Mere Krig og Fredsministerium
Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn, post@arnehansen.net .

Indslaget er lagt op d. 4. august 2020

Danmark skl tilslutte sig FN-trasktaten om forbud mod atomvåben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link til borgerforslaget “Danmark skal tilslutte sig FN-traktataten om forbud mod Atomvåben:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087&fbclid=IwAR3Gce9bisehsHGkjJlOY4U2ihkU7xt20FMjSiiHNMQlrlQiDmiSyNrypgY

Skriv et svar