Knud Vilby om civilsamfundet nu klemt mellem stat og marked

Her fortæller den kyndige og erfarne udviklings- og sociale aktivist Knud Vilby om hovedpointerne i sin nye bog ”Civilsamfund – mellem stat og marked”

Aktuelt er Knud Vilby ikke mindst aktiv i Bedsteforældre for Asyl (ifølge Bertel Haarder ”en rigtig græsrodsgruppe”), som har Facebooksiden ”Bedsteforældre for Asyl” på adressen https://www.facebook.com/groups/110965715917 – og hjemmesiden https://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/

Forfatteren Knud Vilby skriver ofte yderst læseværdige blogs i Globalnyt og Altinget samt sætter ofte tingene kortfattet i relief på sin Facebookside ”Knud Vilby” på https://www.facebook.com/knud.vilby

Her er godt en halv snes eksempler på Knud Vilbys væsentlige bidrag fra civilsamfundet til den demokratiske debat i årene 2007-2021 hentet fra flygtningeogfred.dk  220420Vilby-debatindlaeg2007-2021Eks

#dkpol #dkmedier #civilsamfund

Knud Vilby: Civilsamfundet – mellem stat og marked
Den kyndige og erfarne Knud Vilby har tidligere været formand for Mellemfolkeligt Samvirke og Socialpolitisk Forening og skrevet adskillige bøger om udviklingshjælp og sociale forhold og altså senest “Civilsamfund – mellem stat og marked”

Skriv et svar